Praxe ukazuje, že nedostatky nejsou v bazarech, zastavárnách nebo výkupnách sběrných surovin ničím výjimečným. Závadových je jich na Olomoucku celá jedna třetina.

Do tří hranických provozoven se tentokrát krajští inspektoři vydali spolu s tamními kriminalisty a zaměstnanci celní správy. ČOI se zaměřila na kontrolu dokladů a podobných náležitostí, policisté a celníci zjišťovali, zda nabízené zboží nepochází z trestné činnosti nebo z pašovaných zásilek.

Ve dvou případech musela inspekce udělit blokovou pokutu, pokaždé ve výši dvou tisíc korun.

„Jedna byla vyměřena za špatně označené zboží a nedodržení záruční doby, druhá za podvážení vykupované suroviny,“ upřesnil vedoucí 2. oddělení SKP Přerov z pracoviště v Hranicích Jaroslav Šulák.

ČOI Olomouc provádí na území kraje kontroly těchto provozoven minimálně jednou za měsíc. Někdy sama, jindy ve spolupráci s policií nebo příslušnými živnostenskými úřady.

Výsledky těchto šetření přitom nejsou příliš uspokojivé. „V jedné třetině prověřovaných provozoven se setkáváme se závadou,“ uvedl vedoucí referátu kontroly ČOI Olomouc Roman Kadlec.

Nejčastějšími nedostatky jsou podle něj špatně vedená evidence a nesprávně uváděné záruční doby.

„Zhruba v každé třetí výkupně sběrných surovin zjišťujeme problémy s vážením. Buď v podobě nepřesné váživosti – takzvaného podvažování – nebo je potíž v tom, že váhy nejsou úředně ověřeny,“ podělil se o zkušenosti z praxe Kadlec.

Kontroly inspektoři provádějí formou běžného nákupu nebo žádosti o službu.

„Do provozoven vstupujeme jako spotřebitelé a teprve v okamžiku, kdy jsou vystaveny všechny doklady, se legitimujeme,“ prozradil Kadlec s tím, že v případě zjištění jakéhokoliv nedostatku mají inspektoři možnost vyřešit toto pochybení přímo na místě blokovou pokutou, častěji však postoupením do správního řízení.

V případě vadných vah mají pak pravomoc zakázat jejich používání do té doby, než je příslušná závada odstraněna.