„Takzvaná Janáčkova lípa se vyvrátila v 3:15 hodin a svou rozsáhlou korunu položila přes silnici a chodník na protilehlý park těsně vedle místa s lavičkou a odpadkovým košem. Nebylo poškozeno ani veřejné osvětlení. Pádu lípy podlehla pouze jabloň, která neměla žádnou šanci," uvedl starosta Tučína Jiří Řezníček. Strom byl krajinnou dominantou, spolu s budovou školy tvořila pomyslný střed obce. V roce 1995 byla vyhlášena orgánem ochrany přírody za Památný strom.

Název Janáčkova Lípa se vžil před několika lety. Zřejmě proto, že se nachází před domem, kde byla dříve zemědělská usedlost pana Janáčka. „Pohled do ulice je smutný, prázdný a pro místní je hned zřejmé, že zde něco chybí. Buďme rádi, že při pádu se nikomu nic nestalo a nevznikly žádné škody na majetku. Škoda je pouze té naší lípy, ale zůstane v našich vzpomínkách," uzavřel Jiří Řezníček.