Město Přerov se ocitlo v nezvyklé situaci. Protikorupční policie zahájila stíhání jedenácti bývalých radních, včetně primátora.

Opoziční zastupitelé jako reakci na podezření policie, ale zejména na fakt, že z něj pro sebe politici nevyvodili žádné důsledky, sepsali petici za primátorovo odvolání.

Pokusili jsme se oba nesmiřitelné soupeře posadit k jednomu stolu.

Z obávané slovní přestřelky nakonec vznikla umírněná debata o skutečných problémech Přerova.

V Přerově před časem vznikla petice za odvolání primátora. Jaký na ni máte názor?

Lajtoch: Já už jsem to říkal několikrát, abych se neopakoval. Za tou peticí stojí pořád stejní lidé, jejichž snahou je zdiskreditování současné rady města a mé osoby.

Puchalský: Celá ta věc má svůj vývoj. Petice je zcela legitimní a legální nástroj, jak dosáhnout nápravy věcí veřejných, když je důvěra jasně otřesena. Proto jsme zvolili tento nástroj a nechápeme, jak může pan primátor vůbec vyslovit myšlenku, že za peticí stojí stále ti samí lidé, kteří nic nedokázali, kteří udávají a intrikují. My si myslíme, že jsme toho dokázali hodně, o čemž svědčí historie a dokumenty z jednání zastupitelstva.

Obraťme list. Z Přerova se houfně stěhují lidé a ze sociologického průzkumu vyplývá mimo jiné i to, že město nenabízí kulturní vyžití, nedaří se podnikání a podobně. Proč tomu tak je a co hodláte do budoucna zlepšit?

Lajtoch: Dříve byl Přerov průmyslovým městem. Dnes ubývají pracovní příležitosti a lidé se stěhují za prací. Rozhodně ale chci podporovat podnikatelské subjekty, které nohou dát lidem práci. I proto bojuji za letiště, dálnici … V září jsme uspěli ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys a dostali jsme dvě ceny. První byla za přístup veřejné správy k podnikání a druhá za otevřenost úřadu. Na druhé straně je potřeba říci, že Přerov má dlouhodobé problémy – a to dopravu, která má silný dopad na rozvoj celého regionu. Snažíme se je řešit. Bohužel dálnice tady stále není. Věřím tomu, že po petičním jednání, které proběhlo 12. října, se práce rozběhnou – alespoň ty, které byly slíbeny. A že se tím konečně nastartuje také rozvoj regionu. Co se týče kultury, nemyslím si, že by jí bylo málo. Máme novou městskou galerii, malou letní scénu na zámku, je tady jazzový festival, který má velkou tradici, ale i další kulturní akce.

Puchalský: Nelze říci, že v Přerově nejsou vytvořeny podmínky pro podnikání. Přerov je tradičním podnikatelsko-živnostenským městem. Odcházejí především mladí lidé, kteří jdou na studia a už se nevracejí zpět. Vidím zásadní problém v tom, že radnice by měla koordinovat vztahy mezi podnikateli a studenty. Vytvořit stipendijní programy ve spolupráci s firmami a přilákat tak mladé zpět. Dalším faktorem je bezesporu i to, že děti nejsou vychovávány k patriotismu. Mně vadí, že každých pět let je tady středověké divadlo o tom, jak Přemysl Otakar II. propůjčil městu práva, ale moderní pojetí připomínek tohoto výročí by se mohlo konat každý rok na základních školách, abychom dětem připomněli, že žijí v historicky významném a kulturním městě.

Vyhrocené debaty na jednání městského zastupitelstva se staly v Přerově skoro evergreenem. Při vaší poslední slovní přestřelce jste se dokonce začali titulovat výrazy jako „doktor“ a „svazák“. Můžete to čtenářům nějak vysvětlit? A co si vlastně myslíte o politické kultuře ve městě?

Puchalský: Pan primátor se trošičku dostal pod tlak, tak využil mého slabého místa a zaútočil na pana doktora Puchalského. Když mi před dvaceti lety položil otázku: „Ty nejsi doktor“, tak jsem mu z očí do očí řekl, že jsem promovaný právník. Ale samozřejmě se nezbavuji odpovědnosti za to, že jsem nekontrolovaně koketoval s titulem JUDr. S tím nemám problém a přiznávám, že to byla chyba. Já jsem mu opáčil stejnou historickou mincí, když jsem řekl: „Chovej se korektně, svazáku,“ a to proto, že v roce 1988 k nám přišel jako kádrová rezerva z OV SSM Jiří Lajtoch s tím, že bude vykonávat vedoucí funkci. Nás zavolal tehdejší starosta a pravil: „Přijde k nám svazák. Věnujte se mu, ať se naučí úřadovat.“ To je vše.

Lajtoch: Já jsem byl kádrová rezerva jako pan Puchalský, který byl také kádrovou rezervou na OV KSČ. Dvacet let tady budeme vykládat, že já jsem byl svazák a tys byl doktor, mně to připadá až směšné. Chtěl bych říct, že mě to mrzí, chovám se vždy korektně a myslím si, že slušnost by tady měla být.

CELÝ VELKÝ DVOJROZHOVOR s Vladimírem Puchalským a Jiřím Lajtochem čtěte v PÁTEČNÍM TIŠTÉNÉM vydání Přerovského deníku
O dopravě v Přerově, trestním stíhání radních, o tom, co se v Přerově povedlo a nepovedlo i o tom, kdy byl primátor naposledy šťasný.

Petra Poláková-Uvírová, Tomáš Indrei