Za deset měsíců dodali zemědělci Sm průmyslu masnému 15 802 tun masa celkem, což je 103,1 procent plánu. Navíc je to 476 tun. Dobře pokračuje také plnění plánu nákupu jatečného skotu. Na plán 7730 tun bylo odprodáno 264 tun navíc.

Rovněž nákup jatečných vepřů je v důsledku plynulého zástavu a zvýšených denních přírůstků překročen o 252 tun. Dobře si vedou i drůbežáři. Na stanovený úkol 4490 tun vychovali ošetřovatelé a Drůbežářským závodům Přerov podniky zabývající se jejich odchovem prodaly 93 tun drůbežího masa navíc.

Což představuje 102,1 procent plánu. Pro trh vyprodukovali 28 723 000 vajec, což je přes půl miliónu kusů více. Velmi úspěšně pokračuje nákup mléka. Plánované množství 64 763 000 litrů bylo o 2 232 000 litrů překročeno a navíc jeho kvalita doznala v říjnu další zlepšení jakosti.

Přečtete si další článek z dobového tisku:

Nové Přerovsko 1989: Severomoravské cihelny Hranice propustily absentéry