„Žehnání zvonů je vždycky radostná událost. Protože tu máme jednak výsledek lidských snah a krásné dílo, a pak také nový nástroj božího oslovování. Když zvoní zvon, je to jako když se ozývá svědomí v srdci člověka - zve k modlitbě, ale také k tomu, aby člověk správně směřoval svůj život. Má dobrý cíl? Nebo je potřeba něco změnit? A v tom smyslu může každému přinést velký užitek a službu,“ řekl Jan Graubner, který v dřevohostické farní zahradě sloužil Mši svatou. „Novým zvonům přeji především to, aby je už nikdo nebral k rekvírování, aby jim lidé rozuměli, a aby je lidé slyšeli,“ zmínil.

VIDEO: Arcibiskup Graubner požehnal novým zvonům v Dřevohosticích

Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Původní zvon Maria, který přečkal obě světové války, pukl symbolicky v roce 1948. „Na zhotovení mohutného díla, které v roce 1721 odlil v Olomouci Jan Antonín Behr, padlo 710 kilogramů zvonoviny a zdobí jej reliéf Panny Marie Svatohostýnské. Po druhé světové válce byl zvon nalezen ve skladišti ve Vídni a vrátil se zpět do zvonice,“ přiblížil jeho pohnutý osud starosta městyse Petr Dostál.

Dřevohostice
Jak se žije v Dřevohosticích? Pojďte na návštěvu

Poškození zvonu Maria, ke kterému došlo v roce 1948, se bohužel ukázalo jako trvalé.

„Prasklina se zpočátku nezdála být moc velká, takže se na něj zvonilo ručně až do roku 1985, kdy byl opatřen elektrickým pohonem. To mu ale ještě více ublížilo a v roce 2010 definitivně pukl,“ vylíčil dále starosta. Zastupitelé se proto v roce 2020 po konzultaci s kampanologem rozhodli pořídit zvon nový. Veřejná sbírka, kterou městys vyhlásil, předčila veškerá očekávání - v rekordním čase se v nelehké koronavirové době podařilo vybrat neuvěřitelných 750 tisíc korun. Namísto jednoho byly tedy nakonec odlity zvony dva.

„Byl jsem překvapen, že se i v té těžké době vybralo tři čtvrtě milionu korun – do sbírky přispěly místní spolky, firmy, ale pomohli i občané, farnosti a zastupitelstva jednotlivých obcí, což nás velmi potěšilo. Už v době, kdy sbírka vrcholila, jsme se rozhodli pořídit druhý zvon, který nese jméno sv. Havla,“ dodal Petr Dostál.

Svolávání i sdílení

Výroba obou zvonů byla svěřena do rukou vyhlášené zvonařky z Brodku u Přerova Leticie Vránové- Dytrychové a jejích pomocníků. Počátkem června byl odlit nejprve 640 kilogramů těžký zvon, nazvaný po své předchůdkyni Maria a ozdobený reliéfem Panny Marie Svatohostýnské. Druhý zvon sv. Havel spatřil světlo světa 29. června. Váží 350 kilogramů a je dekorován obrazem svatého poustevníka, jemuž je zasvěcen dřevohostický kostel.

„Práce to byla krásná, ale náročná, protože se jedná o větší zvony. Jsou to zvony v akordu, které musely být přesně vytvořeny a naladěny, takže jsme rádi, že je pan kolaudátor odsouhlasil a postarají se v Dřevohosticích o krásnou atmosféru,“ řekla zvonařka Leticie Vránová-Dytrychová, která přijela na slavnostní žehnání nového hlasu zvonice.

„Má to pro mě duchovní podtext - především proto, že se lidem zase vrátí hlas zvonů a věřím, že je to bude stále více přivádět do kostela. Přeji zvonům nejen to, aby krásně zvonily, ale aby tady byly hodně dlouho, protože je to jejich úděl - aby svolávaly lidi do svatostánku a sdílely s nimi všechny jejich životní události – radostné, i ty bolestné,“ svěřila se se svými pocity zvonařka.

Odlévání prvního zvonu z veřejné sbírky pro renesanční zvonici v Dřevohosticích, 9. června 2021 ve zvonařské dílně Brodku u Přerova
Ať krásně zvoní! Takto se odléval nový zvon Maria, na který se složili lidé

Zvonění třikrát denně

Oba zvony - Maria a sv. Havel - byly v renesanční zvonici zavěšeny v sobotu kolem šesté hodiny večer.

„Už jsme je i naprogramovali, takže budou vyzvánět každý den v 7 hodin ráno, v pravé poledne a v 19 hodin večer. Zároveň budou zvát ve středu a v pátek v 5.30 ke Mši svaté a v neděli pak zazní v 10.15 hodin těsně před Mší svatou. Mají dálkové ovládání, takže když půjde po pohřbu průvod z kostela na hřbitov, doprovodí asi pět minut na poslední cestě. Stejně je možné zvony využít i při svatbách,“ doplnil starosta městyse Petr Dostál.

Původní zvon Maria má nyní čestné místo v přízemí zvonice.