Dřevohostice

Rok založení: 1326
Počet obyvatel: 1500
Největší atrakce: renesanční zvonice, čtyřkřídlý vodní zámek z 16. století, během adventu je na náměstíčku k vidění velký figurální betlém - postavy jsou inspirovány skutečnými obyvateli obce
Zajímavosti: Dřevohostice se také mohou pochlubit rozsáhlou sochařskou výzdobou. Tamní ulice zdobí například socha sv. Rocha, sv. Agáty, sv. Karla Boromejského či sv. Rozálie. V předzámčí vlastního zámku jsou po obou stranách hořejší brány na vysokých podstavcích umístěny hodnotné barokní sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Jana Sarkandra. V jihovýchodní části náměstí se nachází sousoší svatých slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje z roku 1892.
Na dřevohostickém náměstí se nachází jako poslední doklad původní historické zástavby hanácký hliněný dům, zvaný žudro nebo podloubí, z poloviny 18. století. Jeho štít tvaru trojúhelníka je dokladem poměrně vzácného architektonického řešení. Žudro byl jednopatrový přístavek před průčelím obytné budovy statku. Bylo vyzděno z vepřovic – nepálených cihel. Byla to vlastně otevřená předsíň, vystupující z domovního traktu do návsi.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU 

Významné osobnosti Dřevohostic

* Kryštof Jiří Matuška - opat kláštera premonstrátů v Brně-Zábrdovicích, významná osobnost moravského církevního, veřejného a politického života. Vybudoval poutní chrám Panny Marie ve Křtinách nebo kostel sv. Václava v Ochozi. Narodil se v roce 1702, zemřel 1777.
*Josef Schreier - významný barokní skladatel chrámové hudby a lidové operety, který se narodil v roce 1718. Složil vánoční pastýřskou mši Missa pastoralis in C boemica (Moravská mše vánoční). Tento dřevohostický rodák je podle hudebních odborníků právem považován za moravského Jakuba Jana Rybu.
* Josef Sytko - uznávaný pedagog a národní buditel, profesor Slovanského gymnázia v Olomouci. Narozen 1838, zemřel 1906. Byl jedním ze zakládajících členů olomouckého pěvecko-hudebního spolku Žerotín (1880) a Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci
* Božena Neumannová - Hodačová - spisovatelka, publicistka, druhá manželka básníka Stanislava Kostky Neumanna (1882-1967). Narodila se v Holešově, ale v Dřevohosticích prožila dětství a rané mládí. Do kraje se ráda vracela a věnovala mu románovou kroniku Jantarová stezka.

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in