„Museli jsme nechat sochy odborně ošetřit a očistit, některé potřebovaly zatmelit spáry, jiné vyplnit praskliny. Na mnoha místech bylo také nutné nechat dolepit ulomené části a znovu skulptury namořit," popsala vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová.

Podle oborníků bylo nutné provést novou impregnaci dřeva proti hnilobě a přelakování soch syntetickým lakem.

Dřevěný betlém si Přerované v posledních letech zvykli vídat během vánočních svátků slavnostně nasvícený, a to v mostním oblouku zámeckého příkopu před galerií.

„Ani letošní rok nebude výjimkou. Renovaci soch jsme objednali tak, abychom mohli soubor koncem týdne instalovat a od první adventní neděle nabídnout k potěšení kolemjdoucích, zejména dětí," řekla dále.

Betlém bude zpřístupněný také na Štědrý den a o vánočních svátcích. Během adventních nedělí se navíc stane místem koncertů. Jeho slavnostní rozsvícení doprovodí v neděli 29. listopadu v 18 hodin Věžní hudba přerovské ZUŠ B. Kozánka. Následující neděli 6. prosince zde v 16 hodin zazpívá Sbor Gymnázia Jakuba Škody a během stříbrné neděle zpříjemní odpoledne u zámku hudební skupina Entuziasté.

Vánoce v galerii nabídnou i letos dárkový prodej uměleckých děl. Příchozí si mohou vybrat z ručně malovaných tašek, skleněných vánočních ozdob, keramických betlémů či šperků.