„Hlavním cílem cvičení, které se uskutečnilo v areálu zdejší stanice, bylo prověřit připravenost a akceschopnost jednotky při záchraně osoby, která zůstala zraněná na střeše vagonu po zásahu elektrickým proudem. Událost nahlásil svědek na tísňovou linku operačního střediska,“ popsal téma Martin Kavka ze Správy železnic.

Drážní hasiči si vyzkoušeli součinnost při zásahu mezi operačním střediskem, velitelem zásahu a hlavním dispečerem, a to včetně komunikace na místě zásahu. „Prověřili si také postupy při zkratování trolejového vedení a způsob záchrany osoby z železničního vozu pod trolejovým vedením. Vyzkoušeli si také předlékařskou pomoc osobě zraněné elektrickým proudem,“ dodal.