Krajský úřad Olomouckého kraje tak bude mít na stole hned dvě odvolání Dětí Země, které se týkají obchvatu Přerova dálnicí D1.

V prvním řízení bude zkoumat verdikt olomouckého magistrátu o změně územního rozhodnutí a ve druhém pak povolení přerovského magistrátu vykácet jeden strom a keře na ploše 2 631 metrů čtverečních.

„Odvolání proti změně územního rozhodnutí má deset bodů. Upozorňujeme v nich na chyby procesu EIA v roce 2000, jenž neposoudil varianty dálnice mimo Dluhonice, a na chyby závazného stanoviska EIA z roku 2016, jež bylo vydáno bez účasti veřejnosti,“ shrnul předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Kolony v Přerově
Boj proti kolapsu: v Přerově vypnou semafory, dopravu budou řídit policisté

Aktivisté žádají také o přezkum závazných stanovisek.

„Odvolání proti povolení kácení dřevin obsahuje osm bodů a vadí nám v něm, že neukládá žádnou konkrétní náhradní výsadbu a ani se nijak nezabývá našimi připomínkami,“ poznamenal.

Děti Země také požadují, aby byla posouzena varianta trasy dálnice s jejím odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu. Stejnou námitku ve svém odvolání uvedlo i občanské sdružení Krajina Dluhonice.

Na porušení zákona o ochraně přírody a správního řádu a procesních práv Dětí Země upozorňuje i odvolání proti rozhodnutí o povolení na části dálnice vykácet jeden strom a keře na ploše více než čtvrt hektaru.

„Nedošlo k vypořádání našich podrobných připomínek a chybí uložení přiměřené náhradní výsadby. Přerovský magistrát dokonce tvrdí, že jde v převážné míře o náletové, nežádoucí a invazivní dřeviny, ale žádné konkrétní doklady nepředkládá. Přitom třeba většina dřevin má léčivé účinky. Jedinou invazní dřevinou je javor jasanolistý, který ale roste jen na téměř pěti procentech celkové plochy kácených dřevin,“ tvrdí Miroslav Patrik.

Kolony v Přerově - 16. prosince 2019
Dálnice se otevřela, doprava v Přerově kolabuje

Primátor: Čekali jsme to 

Přerovské radní odvolání ekologických aktivistů nepřekvapuje.

„Čekali jsme, že se pan Patrik odvolá a využije všech svých možností, aby dál škodil. Nezbývá než čekat, jak o věci rozhodne soud,“ řekl primátor města Petr Měřínský (ANO).

Dopravní situace se přitom výrazně zhoršila po otevření úseku D1 mezi Lipníkem a Přerovem, kterému chybí návaznost na úsek Říkovice -Přerov. Do města se nahrnuly kamiony a auta ve směru od Ostravy a silnice jsou ucpané.

„Děti Země nejsou jediná organizace, která se proti územnímu rozhodnutí odvolávala. Věříme ale, že bude rozhodnutí Krajského úřadu ve prospěch občanů našeho města,“ doufá radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Nový úsek dálnice D1 Lipník - Přerov
Nová dálnice mezi Lipníkem a Přerovem otevřela