Vyhláška o povinném čipování psů začala v Přerově platit v loňském roce a pracovníci finančního odboru magistrátu si ji pochvalují.

„Máme devadesátiprocentní úspěšnost a v evidenci je už nyní na 3 507 načipovaných psů z celkového počtu 3 895,“ vysvětlila Milena Homolová z finančního odboru města.

Přerovští zastupitelé se ale na svém minulém zasedání pozastavovali nad tím, že si chovatelé čtyřnohých miláčků nemůžou vybrat mezi čipováním a tetováním. Někteří navíc ani nerozuměli tomu, co se rozumí pod pojmem „trvalé označování“ psů a žádali, aby bylo znění vyhlášky konkrétnější.

Podle vedoucí finančního odboru Oldřišky Sedláčkové k tomu ale není důvod, protože na území města Přerova je evidován pouze jediný pes, označený tetováním.

„Některé evropské státy jako Holandsko nebo Anglie tetování umožňují, protože kontrola evidence psů je mnohem rychlejší,“ namítl například zastupitel Vladimír Puchalský (SpP).

Nemocní a staří rovněž bez čipu

Přerovský magistrát k přijetí nového znění vyhlášky o trvalém označování psů tlačil čas, a proto ji nakonec zastupitelé na svém dubnovém zasedání posvětili. Kdyby se totiž její přijetí odložilo, hrozilo by pozastavení účinnosti té stávající vyhlášky.

Podle nového znění se povinnost nechat očipovat psa nevztahuje na chovatele, který se stal majitelem čtyřnohého miláčka již dříve označeného tetováním.

„Čipování se nyní nemusí podrobit ani psi, u nichž tento úkon na základě potvrzení od veterinárního lékaře nelze provést, ať už z důvodu jejich nemoci a nebo stáří,“ uzavřela Milena Homolová z finančního odboru magistrátu.