V letošním roce má být zprovozněna přeložka silnice I/11 mimo průtah obcí Bludov na Šumpersku, jejíž stavba začala v roce 2022. V závěru roku 2024 by měla skončit uzavírka v Holické ulici v Olomouci kvůli stavbě přemostění železničního koridoru.

Lepší propojení mezi Přerovem a Olomoucí slibuje stavba dálnice D 55. Významnou dopravní akcí hned pro několik krajů je stavba takzvané Palačovské spojky, která má nadregionální význam a propojí Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Stavba dálnice D1 Říkovice - Přerov

Vymodlená stavba deset kilometrů dlouhého úseku D1 mezi Přerovem a Říkovicemi, která výrazně uleví městu od kamionů a nákladních aut, postoupí v roce 2024 do další fáze. V prosinci byla dokončena přeložka nové silnice na Bochoř, po níž budou moci jezdit řidiči od ledna 2024.

Další změny v dopravě se dají očekávat i v příštích měsících. „Momentálně se dokončují sanační opatření na hlavní trase dálnice, probíhá stavba konsolidačních násypů u zbývajících mostních objektů, které byly v kolizi se stávajícími sítěmi, a jež bylo nutné přeložit. V areálu chemičky Precheza je odvrtaná většina pilot a probíhá zde betonáž základů pilířů pro estakádu, jejíž stavba bude naplno probíhat v roce 2024,“ shrnul náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil.

Výstavba dálničního obchvatu, 8. listopadu 2023, Přerov.
Soud zrušil verdikt krajského úřadu o povolení kácení na D1 u Přerova

A jaké změny v dopravě řidiče čekají? „Během stavby mostu přes přeložku silnice II/436 a trať Brno - Přerov musejí v průběhu roku počítat s dílčím omezením v podobě semaforu a zúžení,“ popsal Petr Černík, ředitel stavby a zástupce zhotovitele z firmy Strabag.

Silnice mezi Přerovem a Tovačovem bude přestavěna a rozšířena. Od podzimu 2024 do podzimu 2025 čeká šoféry omezení v podobě zúžení, snížené rychlosti a v některých etapách semaforu. Na silnici II/434 Přerov - Tovačov bude při stavbě napojení ramp mimoúrovňového křížení Přerov - západ dílčí omezení až v průběhu roku 2025. „Během budování estakády přes Dluhonice se počítá s dílčím omezováním v rámci místních komunikací v závislosti na budování spodní stavby a osazování nosníků,“ upřesnil.

Podívejte se, jak se staví dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem 

Zdroj: Petra Poláková - Uvírová

Stavba obchvatu Slavonín - Křelov

Ředitelství silnic a dálnic zahájí na jaře roku 2024 stavbu zbývajícího úseku západního obchvatu Olomouce. Stavba 3,2 kilometru autostrády Křelov - Slavonín je jednou z největších investic příštího roku v Olomouckém kraji a původní rozpočet počítal s investicí za 1 miliardu korun. Stavba ale nakonec vyjde o něco levněji.

„Aktuálně probíhají přípravné práce, skrývka zeminy a kácení dřevin. Stavba dálnice D 35 Slavonín - Křelov vypukne naplno na jaře 2024,“ uvedl mluvčí olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Přípravné práce stavby chybějícího úseku dálnice D35 na západním okraji Olomouce.  Srpen 2023
Obchvat Olomouce chce dokončit osm firem

Po novém úseku by se podle něj mělo jezdit v roce 2026. Zkompletování západního obchvatu Olomouce přinese velkou úlevu řidičům, kteří často i desítky minut tráví v kolonách u kruhového objezdu u Globusu. Nové dopravní řešení výrazně zvýší plynulost provozu v tomto úseku, který patří k nejvytíženějším ve městě.

Dokončení nadjezdu v Holici

V závěru roku 2024 by měla skončit uzavírka v Holické ulici v Olomouci kvůli stavbě přemostění železničního koridoru. Pro řidiče bude znamenat velkou úlevu - především konec dlouhého čekání u závor u frekventované rychlíkové trati. Významně se zvýší bezpečnost provozu. Součástí přemostění na cestě od Baumaxu do Holice budou také cyklopruhy a chodník. První auta by se měla projet po novém nadjezdu na konci roku 2024.

Stavba mostu je dopravní investicí za bezmála 295 milionu korun a řeší přeložku v Holické ulici v délce 468 metrů vybudováním mostu klenoucího se přes koridor a účelové komunikace.

Za rok, počátkem prosince 2024, by měli řidiči jezdit po novém silničním nadjezdu v Holické ulici. Most překlene železniční koridor a motoristům skončí čekání v kolonách.
V Holické vzniká nadjezd nad tratí. Podívejte se, jak to vypadá na staveništi

Na mostě o délce 88 metrů se bude jezdit ve dvou jízdních pruzích s vyhrazenými cyklistickými pruhy po stranách. Na římse vlevo se počítá s pruhem pro chodce v šířce 1,5 metru.

Součástí je výstavba opěrné zdi, přeložky silnice třetí třídy a účelové komunikace pro zajištění přístupu k nemovitostem v prostoru před stávajícím přejezdem, umožňuje také propojení Holické ulice s Technologickou ulicí. Zahrnuje i účelovou komunikaci pro přístup na pozemky ležící jižně od přeložky silnice.

Stavba Palačovské spojky

Významnou dopravní akcí hned pro několik krajů je stavba takzvané Palačovské spojky, silnice I/35 Lešná - Palačov, která začala v červnu 2023. Jedná se o novostavbu čtyřpruhové silnice I/35 mezi obcemi Lešná a Palačov a přestavbu silnice I/48 mezi Dubem a Palačovem na dálnici D48. Obě komunikace budou vzájemně propojeny novou mimoúrovňovou křižovatkou. Stavba má nadregionální význam a propojí Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Díky stavbě Palačovské spojky dojde k přímému napojení Valašska na dálnici D1 a zároveň bude sloužit jako alternativa k současné silnici I/35 z Hranic do Valašského Meziříčí.

Zahájení stavby Palačovské spojky - Lešná 5. června 2023.
VIDEO: Stavba Palačovské spojky začala. Nejen obcím na Hranicku se uleví

„Cílem je zlepšit napojení Valašska na dálnici D1. Čtyřpruhová, směrově dělená komunikace, odvede tranzitní dopravu hned z několika obcí, což zásadním způsobem zlepší životní podmínky místních obyvatel. Současně dojde také k přestavbě dnes již nedostačující silnice I/48 na plnohodnotnou dálnici,“ popsal generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

V polovině roku 2026, kdy by měla být stavba zprovozněna, již budou hotové i aktuálně realizované sousední dálniční úseky z Bělotína do Dubu (5 kilometrů) a z Palačova do Nového Jičína (8,2 kilometru). Dálnice D48 tím bude téměř dokončena. Zbývat bude poslední část mezi Novým Jičínem a Rybím, která by měla jít do realizace v roce 2025.

Zahájení stavby Palačovská spojka - Lešná 5. června 2023

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Dálnice D 55 Olomouc - Kokory

Lepší propojení mezi Přerovem a Olomoucí slibuje stavba dálnice D 55, která začala na jaře roku 2023 v prvním úseku mezi Olomoucí a obcí Kokory. Práce na stavbě dálnice budou v roce 2024 intenzivně pokračovat a s jejich dokončením se počítá v roce 2025.

Jedná se o první část dálničního propojení Olomouce a Přerova, které nahradí kapacitně nedostačující silnici I/55. Úlevu pocítí po dokončení stavby zejména obyvatelé obcí Kokory a Krčmaň, kterými dnes denně projíždějí tisíce nákladních aut a kamionů. Zvýší se tedy nejen plynulost, ale i bezpečnost dopravy.

„V současné době intenzivně připravujeme také druhou část dálnice z Kokor do Přerova,“ shrnul generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Pro tento druhý úsek je rok 2024 klíčový. „Plánujeme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele tak, abychom mohli následně v roce 2025 stavbu zahájit,“ řekl.

Staveniště D55 Olomouc-Kokory, 11. července 2023
D55 Olomouc - Kokory má definitivně zelenou. Takto teď vypadá stavba

Součástí stavby je také oboustranná odpočívka Majetín, která však bude zprovozněna až společně s dálničním úsekem z Kokor do Přerova.

Po svém dokončení bude D55 tvořit jednu z páteřních komunikací dálniční sítě, která propojí sídelní oblasti střední, jihovýchodní a jižní Moravy. Zároveň nahradí stávající silnici I/55, jejíž kapacita je již nedostatečná a nevyhovuje současným intenzitám provozu.

D55 povede od Olomouce kolem Přerova, Hulína a Otrokovic, kde bude prostřednictvím dálnice D49 napojeno také krajské město Zlín. Přes úseky kolem Uherského Hradiště, Bzence a Hodonína bude D55 v budoucnu u Břeclavi napojena na dálnicí D2. V provozu je aktuálně 19 kilometrů, ve výstavbě 30 kilometrů. Po dokončení bude celková délka dálnice D55 100 km.

Autobusový terminál v Prostějově

Významnou akcí v Prostějově je chystaná stavba autobusového terminálu nedaleko centra města, v ulici Újezd. Plánovaný dopravní terminál Újezd v centru Prostějova už má hotový projekt a město žádá o dotaci. Ta by měla činit přibližně 62 milionů korun, což je polovina nákladů. Zbývající peníze půjdou z městské pokladny. Součástí projektu je i stavba parkovacího domu, který by měl přijít na dalších 100 milionů.

O stavbě dopravního terminálu v ulici Újezd se mluví několik let. Na dopravní terminál Újezd je vypracována projektová dokumentace a vydáno platné stavební povolení. V současnosti probíhá řízení o získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Budoucí podoba plánovaného terminálu Újezd v centru Prostějova. Vizualizace: Magistrát města ProstějovaBudoucí podoba plánovaného terminálu Újezd v centru Prostějova. Vizualizace: Magistrát města ProstějovaZdroj: Deník/VLP Externista

Terminál by měl výrazně ulevit dopravě v centru a bude mít obdobnou funkci pro jih a východ okresu jako terminál na Floriánském náměstí, který byl uveden do provozu na konci roku 2019. S dokončením terminálu Újezd dojde i ke zrušení nevyhovujících zastávek v Lidické ulici.

Terminál bude zastřešený, novou podobu dostanou i komunikace. Vybudováno bude nové veřejné osvětlení, parkovací místa, počítá se s dětským hřištěm. V prostoru následně vyroste i parkovací dům pro 132 aut. V příštím roce by měly začít přípravné práce, stavba by měla skončit v roce 2025.

Zprovoznění přeložky silnice Postřelmov - Chromeč

V letošním roce má být zprovozněna přeložka silnice I/11 mimo průtah obcí Bludov na Šumpersku, jejíž stavba začala v roce 2022. Stavba úzce souvisí s obchvatem Bludova a vytváří s ní funkční celek. Po dokončení dojde k vyvedení dopravy po vytížených komunikacích mimo sídelní útvary.

Přeložka silnice „I/11 Postřelmov-Chromeč“ je součástí přestavby uceleného tahu základního komunikačního systému v severní oblasti Olomouckého kraje mezi Mohelnicí a Jeseníkem. Stavba je prvním úsekem plánovaného zkapacitnění silnice I/11, od Postřelmova do Dolní Lipky (státní hranice s Polskem).

Místo mimoúrovňové křižovatky u Postřelmova. Z dnešního obchvatu Postřelmova bude rovně pokračovat obchvat Bludova, vlevo bude zaústěn obchvat Chromče.
Stavba obchvatu Chromče začala, změní i křižovatku smrti

Obchvat Chromče bude čtyřkilometrovou přeložkou silnice I/11. Je úzce svázaný s obchvatem Bludova. Začínat bude na mimoúrovňové křižovatce severně od Postřelmova a vyústí na místě zvaném Loučení před Kláštercem. Křižovatka, na které se stala řada těžkých a smrtelných nehod, dostane zcela novou podobu.

Díky nové čtyřkilometrové spojce se výrazně zjednoduší cestování řidičům, kteří míří například z Brna či Olomouce do západních Jeseníků, Rychlebských hor nebo na Králický Sněžník. Ti v okolí Zábřehu dnes často jezdí přes několik vesnic.

Jednou z obcí, které obchvat Chromče výrazně uleví, je Postřelmov.

Obchvat Bludova otevřel, podívejte se, jak se po něm jede

Zdroj: Petr Krňávek

Otevření cyklostezky v Lipnické ulici v Přerově

Už na jaře roku 2024 bude zprovozněna stavba dlouho očekávaného úseku cyklostezky v Lipnické ulici v Přerově, která propojí ulici Velká Dlážka v centru města s novými nákupními centry.

Propojení Velké Dlážky s nákupní zónou v Lipnické ulici dnes pro cyklisty není ideální. Na komfortní úsek cyklostezky na Velké Dlážce totiž navazuje poničený chodník. Situace v okolí Emosu je navíc nepřehledná a provoz na silnici značný.

„Nová trasa navazuje na již postavené cyklostezky kolem průtahu městem v ulici Lipnická a na cyklostezku Velká Dlážka - Předmostí,“ přiblížil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil.

V Přerově začala tento týden stavba nové cyklostezky podél silnice I/47, a to ve směru od okružní křižovatky na Velké Dlážce na Lýsky.
VIDEO: V Přerově začala stavba cyklostezky, propojí Velkou Dlážku s Lýskami

Cyklostezka se buduje po etapách a stavebníci na jaře dokončí první a třetí. „První o délce zhruba 199 metrů a o šířce 3 metry vznikne napojením na stávající stezku pro chodce a cyklisty u Lidlu. Třetí etapa je dlouhá 203 metrů a povede v zeleném pásu podél silnice I/47, a to v blízkosti areálu Emos. Stezka je navržena v šířce dva a půl metru,“ upřesnil.

Navazující druhá etapa povede podél Kauflandu k nově vybudované nákupní zóně a závěrečná čtvrtá směřuje od Emosu do Lýsek, místní části Přerova.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: U obchoďáků vyrůstají prádlomaty, nově funguje i v Olomouci

Zdroj: Tauberová Daniela