Firmy v Přerově stavějí o překot. Mimoúrovňové křížení, investice společnosti Vodovody a kanalizace, ale i stavba dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem. Máte už představu, kdy bude tento úsek zprovozněn?

Pravidelně se účastním kontrolních dnů, takže mám informace z první ruky. Stavba pomalu míří do finále. Od počátku roku probíhají práce na hlavní trase, jsou hotové některé úseky s položeným asfaltovým nebo CB krytem. Na některých místech už se montují protihlukové stěny. V sobotu 3. srpna by měl být také konečně zprovozněn most u benzínové stanice ve směru z Přerova na Olomouc. Spuštění úseku dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem je v plánu na konci letošního roku.

Navazující úsek mezi Říkovicemi a Přerovem ale i nadále brzdí obstrukce ekologických aktivistů Děti Země. Snažil jste se jednat se šéfem spolku Miroslavem Patrikem, nebo to považujete za zbytečné?

Děti Země požádaly v červnu letošního roku o přerušení územního řízení pro údajné nedoložení závazného stanoviska na ochranu krajinného rázu a okraje lesa. Ředitelství silnic a dálnic považuje tyto námitky za neopodstatněné. Věřím, že zvítězí zdravý rozum a všechny překážky budou co nejdříve překonány. Bude vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení a dojde k očekávanému zahájení stavby. Co se týče Miroslava Patrika - já sám jsem s ním nejednal. Pro mě byla zásadní návštěva premiéra Babiše v Dluhonicích a beseda s místními občany, na které byl Miroslav Patrik přítomen. Premiér na jednání vyzval občany Dluhonic, aby své požadavky pro odblokování dálnice definovali a dali na papír. Tento materiál už je nějakou dobu veřejný. V současné době intenzivně jednáme jak se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, tak i předsedou místní části Dluhonice Oldřichem Boráněm o všech konkrétních bodech a požadavcích. Sám za sebe musím říct, že je spolupráce se všemi stranami velmi dobrá. Dokonce si dovolím tvrdit, že proti stavbě dálnice už v Dluhonicích stojí opravdu jen pár jedinců.

Kdy by se podle vašeho předpokladu mohla znovu rozběhnout příprava úseku dálnice D1 Říkovice - Přerov? A co by pro Přerov znamenal souběh dvou staveb - vnitřního průtahu městem a dálnice?

Pokud budu optimista, tak věřím, že bude do konce roku 2019 vydána změna územního rozhodnutí, na jaře 2020 dojde k nabytí právní moci a následně bude požádáno o stavební povolení na některé objekty.

Přerov se v minulých dnech proměnil ve staveniště a dobrou zprávou je alespoň to, že se podařilo částečně zprůjezdnit Polní. Jak pokračuje stavba mimoúrovňového křížení v Předmostí, a kdy se začne budovat takzvaný průpich?

Nejen Přerov, ale celá republika připomínají staveniště. A za mě je to dobře. Je to přece signál, že se ekonomice daří a konečně se realizují stavby, které tu desítky let chyběly. Lidé se možná diví, proč je jich tolik a probíhají souběžně. V létě je ale z hlediska dopravy ve městě daleko menší provoz, a to je jeden z hlavních důvodů. Na velké části území navíc probíhá rekonstrukce společnosti Veolie z parovodu na horkovod. Tyto práce musejí probíhat mimo topnou sezónu, takže také o prázdninách. Dobrou zprávou je, že otevřením ulice Polní jsme pro letošní rok za vrcholem uzavírek. Od září se začnou postupně zpřístupňovat řidičům i další uzavřené silnice. Obyvatelé Přerova stavbu mimoúrovňového křížení velmi pečlivě sledují. Není se čemu divit - jde o největší investici na území našeho města do dopravní infrastruktury za poslední desítky let.

Jak budou práce v této části města dál pokračovat?

Po zprůjezdnění pravé strany Polní ulice budou probíhat práce na levé straně a také na mostních pilířích. Poté bude překlenuta železniční trať. Po zprovoznění mimoúrovňového křížení dojde k přestavbě křižovatky u Lidlu na kruhový objezd. Co se týče průpichu, už na podzim by mělo Ředitelství silnic a dálnic vysoutěžit zhotovitele tak, aby na jaře 2020 začaly samotné práce.

Estakáda nad železniční tratí, rozšíření Polní - to vše zvýší kapacitu dopravy. Nemáte ale obavu z toho, že se auta nahrnou k nádraží, a pak zde utvoří špunt? Silnice u Alberta je přece dost úzká…

Dopravní řešení v této části města je naplánované a měl by to zvládnout jihozápadní obchvat, který silnici u Alberta rozšíří. Pro Olomoucký kraj je ale tato stavba hodně nákladná. Budu tedy předkládat do Rady města návrh, zda by bylo možné projekt rozfázovat. Tak, aby se udělal kruhový objezd a rozšíření z průpichu, a tím pádem by nevznikl ten špunt.

Aktuální komplikací je pro řidiče stavba autobusové zastávky v Palackého ulici. Množí se dotazy, pro koho se vlastně staví, a zda k zastávce povede i přechod přes frekventovanou cestu. Zvažujete, že se počet přechodů v Palackého ulici, kterou auta projíždějí v obou směrech, zvýší? Už teď je přecházení silnice pro chodce dost nebezpečné…

Stavba autobusové zastávky je určitou komplikací, ale snažili jsme se tuto akci zkoordinovat s otevřením Polní ulice. Auta, která míří z centra na Předmostí a dál na Olomouc, mohou komfortně přes ulici Komenského, Tržní a Polní ulici Palackého zcela minout. Komunikace v Palackého nyní přechází do majetku města a v budoucnu rozhodně počítáme s navýšením počtu přechodů. Už na tom ve spolupráci s dopravní policií pracujeme.