Rozhovor s kandidátem do Senátu Antotnínem Prachařem za volební obvod číslo 63 z hnutí ANO 2011.

Pocházíte z Přerovska, takže důvěrně znáte jeho hlavní problémy. Co považujete za ty nejpalčivější?

Ještě do nedávné doby občany Přerova a prakticky všechny, kteří do města přijíždějí, nejvíce pálila doprava. V posledních měsících však jednoznačně převážily obavy z přílišné koncentrace takzvaných sociálních ubytoven na území města a ztráta pocitu bezpečí. Spektrum nejpalčivějších problémů pak doplňuje míra nezaměstnanosti.

Působíte v čele rezortu dopravy. Pokud byste se dostal do Senátu, chtěl byste se této oblasti i nadále věnovat?

Protože jsem podnikal v autodopravě a nyní sedím na židli ministra dopravy, určitě jsou mi nejbližší obory jako doprava, průmysl a podnikání. Velmi rád bych co nejvíce pomohl na světlo zákonu o liniových stavbách, který je klíčovým pro další osud výstavby infrastruktury v naší republice.

Jsou podle vás dostatečné kroky vlády k potírání byznysu s „lidskou bídou"? Jaký je váš recept na to, jak zatočit s provozovateli sociálních ubytoven?

Úpravy v zákoně o sociálním bydlení musejí doprovázet další kroky k tomu, abychom zabránili spekulantům v jejich byznysu s finančními příspěvky na bydlení.

Z malých obcí na Hané je do Prahy daleko. Jak podle vás pomoci moravskému venkovu?

Není možné nalézt jednoduchý a obecně platný recept, protože každý mikroregion má svá specifika. Nicméně jednu obecnou platnost najdeme: bez dobrého dopravního napojení se obce dál nerozvíjejí a postupně se vylidňují. Mimochodem jsem prvním ministrem dopravy, který uvolnil finanční prostředky ze státního fondu na opravy silnic rovněž nižších tříd, aby se zlepšila dopravní dostupnost také menších obcí.

Lze skloubit funkce ministra dopravy a senátora? Vzdal byste se v případě vašeho zvolení křesla ministra, nebo o tom neuvažujete?

Moje čerstvá zkušenost s parlamentním prostředím mě přesvědčila, že se jedná o vhodné spojení, protože ministr a zároveň poslanec nebo senátor má daleko větší možnost profilovat a prosazovat zákony ve prospěch této země. Navíc do sněmovny a senátu přitom chodím už dnes obhajovat předkládané návrhy. A kromě toho v případě ministrů šetří i státní rozpočet, protože narozdíl od primátorů a zároveň senátorů může ministr coby státní úředník pobírat pouze jeden plat.

Účinná protipovodňová opatření na Přerovsku stále chybějí. Může se o jejich realizaci zasadit i nový senátor? A jak?

Je pravda, že jsou regiony, kde jsou s ochranou před povodněmi mnohem dál – třeba v Olomouci, na druhou stranu známe všichni řadu lokalit, které jsou v ohrožení a často pod vodou i několikrát do roka. Věřím a budu usilovat o to, aby přišlo na řadu už i povodí na dolním toku Bečvy.

Co podle vás nejvíce trápí českou politiku?

Naším cílem v hnutí ANO pořád zůstává očista české politiky a ochrana vybraných daní před rozkrádáním. Moje čerstvá zkušenost navíc říká, že máme nesmírně těžkopádné a složité legislativní prostředí.

Kampaň do Senátu je v plném proudu – co vás na ní příjemně a naopak nepříjemně překvapilo?

Ačkoliv jsem se stal v pozici ministra v posledních týdnech terčem řady nevybíravých mediálních a opozičních útoků, na Přerovsku probíhá kampaň poměrně v poklidu a rád přijíždím diskutovat s občany a také se svými příznivci.

Můžete zmínit své motto nebo krédo, kterým se v životě řídíte?

Momentálně žiji naplno prací, a proto nemohu jinak: dopravní obslužnost je předpokladem prosperity.

Medailon Antonína Prachaře – narodil se 14. 12. 1962 v Uherském Hradišti
– vystudoval obor stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojov v Žilině, získal titul Ing.
– V letech 1987 – 1991 pracoval jako vedoucí údržby dopravy v Přerovských chemických závodech
– V roce 1991 založil firmu Omega servis se zaměřením na mezinárodní dopravu a zasilatelství, později Omega servis Holding, a.s., kde byl nejdříve předsedou představenstva, a poté generálním ředitelem
– působil ve Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia
– od roku 2012 je členem hnutí ANO
– od ledna 2014 je ministrem dopravy České republiky