Tím je dostavba pavilonu G, jenž by byl součástí dnešního Domova pro seniory v Kabelíkově ulici. Materiálem se budou na svém pondělním zasedání zabývat zastupitelé.

„Zájem vyšel ze strany města někdy po povodních a my jsme navrhovali, aby nechalo zpracovat studii proveditelnosti, která by řešila, kolik by stálo přebudování hotelu, a jestli to vůbec dává smysl. Jednou z možností je i odkoupení hotelu za odhadní cenu podle znaleckého posudku. Kdyby se hotel přebudoval a zateplil, může zde vzniknout až dvojnásobný počet lůžek,“ řekl Dan Čada, zástupce společnosti Jana.

V Přerově se ve čtvrtek slavnostně otevřela Ornitologická stanice Muzea Komenského, která prošla náročnou rekonstrukcí. Nabízí unikátní expozici Ptáci Česka.
VIDEO: V Přerově se po rekonstrukci otevřela Ornitologická stanice

Podle jeho slov je objekt pro účely seniorského bydlení vhodný. „Je dostatečně velký, není to panelák, je zde kuchyně, sál i parkoviště,“ zmínil výhody.

Přerovští radní ale na své nedávné schůzi záměr odmítli a ani opozice se do tak nákladného projektu nehrne. „V prohlášení rady máme, že pokud bychom řešili nový domov důchodců, tak dostavbou pavilonu G. Hodně nám pomohlo dokončení Domova Alzheimer, jenž ulehčil náporu v našich zařízeních. Pokud bychom se bavili o rozšíření služeb pro seniory, tak jinou formou,“ konstatoval primátor města Petr Vrána (ANO).

Materiál míří na pondělní jednání zastupitelstva, stanoviska odborů magistrátu jsou ale zamítavá - a to jak odboru koncepce a strategického rozvoje, tak sociálních věcí a školství či majetku.

Vánoční strom deníku
VÁNOČNÍ ANKETA: Nominujte nejkrásnější vánoční strom z Přerovska

„Při zvažování záměru navýšit kapacitu stávajícího domova prostřednictvím využití nabízeného objektu hotelu Jana je nutné vzít v úvahu nejen aktuální stav tohoto objektu a náklady jeho kupní ceny a nezbytné přestavby, ale i hledisko samotných provozních nákladů včetně náročnosti obslužnosti pracoviště, které se nenachází v bezprostřední blízkosti současného domova. Z uvedených důvodů pro účely navýšení kapacity stávajícího Domova pro seniory upřednostňujeme variantu dostavby pavilonu G,“ shrnuje své vyjádření v důvodové zprávě odbor sociálních věcí a školství přerovského magistrátu.

Nadšená z přebudování hotelu na domov pro seniory není ani opozice. „Za mě by bylo skvělé, kdyby se toho chopil soukromý investor. Měli bychom jako město nabídnout seniorům takové služby, aby mohli zůstávat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Lepší je soustředit se na ty služby, které dojíždějí za seniory. Není rozumné stavět nový domov pro seniory,“ zhodnotil opoziční zastupitel Jan Horký (SpP).