Šetření se týká především lidí z měst Přerov, Hranice, Kojetín a obcí Bělotín, Černotín, Hustopeče nad Bečvou, Kokory, Oldřichov, Troubky a Stříbrnice.

Prováděné dotazníkové šetření je anonymní a bude se týkat 40 náhodně vybraných bytů a také 70 domácností, jejichž obyvatele už statistici nezaskočí, neboť souhlasili s opakováním ročních návštěv po dobu čtyř let.

„Šetření je organizováno pro evropský program, který povinně zabezpečují všechny členské země Evropského společenství. Jeho smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální a ekonomické situaci obyvatel v evropských zemích. Na národní úrovni se výsledky využívají pro cílené nastavení sociální politiky státu a k hodnocení jejího dopadu na životní úroveň občanů," uvedla ředitelka Krajské správy ČSÚ v Olomouci Kamila Vepřková.

Dotazník, který tazatelé s lidmi vyplní, má několik částí. Ty se zaměřují na domácnost jako celek a na jednotlivé osoby v ní žijící, které jsou starší šestnácti let. Za domácnost se zjišťují například údaje o bydlení, peněžních a naturálních přesunech mezi domácnostmi nebo o dávkách státní sociální podpory.

„U osob se zjišťují údaje o pracovní aktivitě, příjmech nebo třeba zdraví. Otázky, které každý rok rozšiřují některé z témat šetření, jsou letos zaměřené na pocit životní pohody a spokojenosti v různých oblastech života," dodala.

Statistik je povinen prokázat se při návštěvě průkazem tazatele nebo zaměstnance ČSÚ a na požádání respondenta předložit také svůj občanský průkaz.

„Aby nedošlo k případnému zneužití, je na Krajské správě ČSÚ v Olomouci ustanovena kontaktní pracovnicí Alice Smutná, u níž je možné si na telefonním čísle 585 731 507 tazatele ověřit a získat další informace. O šetření jsou vyrozuměni nejen primátor Magistrátu města Přerov, ale i starostové zmíněných měst a obcí a ředitelství Policie ČR v Olomouci," upřesnila.

V průběhu šetření a zpracování zjištěných dat jsou tazatelé vázáni mlčenlivostí podle přísných požadavků zákonů o státní statistické službě a o ochraně osobních údajů. Originální vyplněné dotazníky budou po jeho skončení zničeny.