Ředitelství silnic a dálnic nyní pracuje na nezvyklé studii – má vyčíslit společenské škody, vzniklé státu neustálým oddalováním dálnice.

„Rada města Přerova požádala Olomoucký kraj o převzetí přípravy a realizace finančně náročné stavby průpichu,“ shrnul mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Podle něj se teď čeká na závěry studie ekonomického posouzení společenských škod, jež způsobilo oddalování dálnice. Město si od ní slibuje, že bude mít v ruce jasné důkazy o nutnosti stavby průpichu.

Vnitřní průtah městem má ulehčit především dopravě v centru.

„Povede od autobusového nádraží přes areál bývalé Juty a slévárny Heinik s napojením na Velké Novosady a most Legií, pokračovat bude přes Polní ulici a naváže na budoucí mimoúrovňové křížení v Předmostí a dálnici D1,“ přiblížil mluvčí přerovského magistrátu Přidal.

Ministerstvo dopravy vyškrtlo průpich už loni ze svých investičních plánů, a od té doby za něj přerovští radní bojují, jak se dá. Primátor města Jiří Lajtoch (ČSSD) se dokonce kvůli neúnosné dopravní situaci obrátil loni v září na českého premiéra Jana Fischera.

Kraj: Zkusíme najít řešení

Kraj se debatě o prosazení této investice nebrání.

„Informace je taková, že jsme se s přerovským primátorem dohodli na společném jednání v březnu, a to i za účasti zástupců Ředitelství silnic a dálnic,“ shrnul náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu Alois Mačák. Podle něj se bude kraj snažit nalézt řešení.

„Můžeme pomáhat, ale významnou roli v tom hraje Ředitelství silnic a dálnic a také ministerstvo dopravy. Dnes je situace o to složitější, že se za poměrně krátkou dobu vystřídali už čtyři ministři, a ten stávající odejde po volbách v květnu,“ řekl.

Podle něj je nyní zpracovaný projekt s názvem Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje, ve kterém je zahrnuto celkem 107 investičních akcí za zhruba tři miliardy korun.

„Každý rok se nám daří některé z nich realizovat,“ uzavřel náměstek hejtmana.