Panelové domy v Předmostí byly postaveny v osmdesátých letech minulého století na místě světoznámého archeologického naleziště. Předimenzované sídliště s nedostatkem parkovacích míst ale na počátku nového tisíciletí potřebovalo oživit.

Díky projektu regenerace Předmostí se obyvatelé této místní části dočkali předláždění chodníků a cest, ale i celkového zkrášlení prostranství.

„Práce na projektu byly zahájeny v červnu 2003, o rok později byla odstartována první etapa regenerace. V minulých letech se zde proinvestovalo osmdesát milionů korun, přičemž téměř polovinu výdajů pokryla dotace," shrnul náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

„Šedivé" Předmostí se tak díky investicím proměnilo na příjemně vyhlížející sídliště. Spravené jsou cesty i chodníky, vznikla zelená prostranství, přibyly lavičky i ohrazená kontejnerová stání, součástí je dětské hřiště, parkoviště a náměstíčko. Město se finančně podílelo na devíti etapách regenerace.

Obnova osvětlení i oprava chodníků

„Přeskočíme desátou etapu, která počítala s úpravou veřejného prostranství v Tyršově ulici, kde má za zhruba jedenáct milionů korun vzniknout dětské hřiště, parkoviště a propojovací chodník. Místo toho se chceme pustit do jedenácté etapy, která počítá s obnovou osvětlení a opravou chodníků, které jsou v původním stavu," doplnil Pavel Gala z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Město na tuto akci může vyčlenit částku devět milionů korun.

„Máme šanci dosáhnout na dotaci v maximální výši čtyři miliony korun. Podmínkou dotačního titulu je ale ukončení akce v letošním roce," uzavřel náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO).