„Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP," vysvětluje ředitelka Úřadu práce v Přerově Ilona Kapounová.

Ty jsou platné už jen do konce roku. Nové průkazy OZP začal úřad práce vydávat již v dubnu.

„Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně tři sta tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili," apeluje Ilona Kapounová. Lidé by tak mohli předejít zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu je třeba doložit aktuální fotografii. Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. lednu 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost.

„Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách úřadu práce," dodala. Držitelé průkazů mimořádných výhod jako například kartonových průkazů, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011 a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do konce roku 2013, musí před samotnou výměnou podat žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.