„Nabízí nemocným lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností, zpravidla formou rozhovoru, nasloucháním a mlčenlivou přítomností u lůžka, nebo také, bude-li si někdo přát, četbou z Bible,“ vysvětlila poslání nemocničního kaplana hlavní sestra Zuzana Krčková.

Pro lidi, kteří by o to měli zájem, může Kuklík zajistit i kontakt s duchovním jiné církve.

Nemocniční kaplani se řídí jasnými pravidly.

„Zachovávají mlčenlivost podobně jako zdravotničtí profesionálové. Jsou vázáni etickým kodexem a jejich práce podléhá mezinárodním evropským standardům,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Szotkowská.