„Nedostatek sester a kvalifikovaných zdravotníků je hlavním důvodem toho, proč jsme začali hned poté, co v Přerově zaniklo pracoviště Střední zdravotnické školy v Hranicích, jednat o náhradě a usilovat o to, aby se výuka do našeho města vrátila,“ vylíčil Petr Vrána (ANO), přerovský poslanec a náměstek olomouckého hejtmana.

Studenti přerovského pracoviště Střední zdravotnické školy se od září loňského roku přestěhovali do Hranic. Důvodem utlumení výuky byly především úspory - do budovy se totiž dlouhá léta neinvestovalo a náklady na provoz byly značné. Od června loňského roku, kdy žáci opustili školu, je budova prázdná a chátrá.

„Dlouhodobě jsme hledali možnosti zřízení Vyšší odborné školy zdravotnické. Na trhu je totiž poptávka po odborně vzdělaných zdravotních sestrách, které by mohly po střední škole pokračovat dál ve studiu a zvýšit si tak svou kvalifikaci,“ upřesnil.

I když Olomoucký kraj nebude zřizovatelem školy, vzal na sebe úděl mediátora a oslovil i olomoucké arcibiskupství.

„Společnost Agel, pod niž spadá i přerovská nemocnice, s nápadem souhlasí a rozhodla se zřízení Vyšší odborné zdravotnické školy iniciovat,“ vysvětlil Petr Vrána.

Nejdříve rekonstrukce

Studenti by mohli poprvé usednout v lavicích od září roku 2020 - budova bývalé zdravotnické školy totiž musí nejprve projít rekonstrukcí. Protože je objekt v majetku města, vyjádří se k záměru i přerovští zastupitelé.

„Jsme domluveni se zástupci společnosti Agel, že si budovu nejprve prohlédnou, jestli je pro potřeby školy vhodná. Oprava samotná by byla v režii města, ale chtěli bychom ji financovat s pomocí dotačních titulů,“ konstatoval přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Olomoucké arcibiskupství by podle něj hrálo spíše doplňkovou roli s tím, že by ve škole mohly vyučovat některé předměty řádové sestry - například etiku ve zdravotnictví.

Nedostatek zdravotních sester

Přerovská nemocnice zřízení Vyšší odborné školy zdravotnické jedině vítá. Scházejí jí totiž zdravotní sestry.

„Nemocnice je živý organismus a největší personální krize byla v roce 2016 - teď už je situace přece jen trochu lepší. Stále nám ale chybí zdravotníci ve vybraných specializacích - například radiologický asistent. Dalším faktorem je i to, že věkový průměr nelékařského zdravotního personálu je padesát let,“ zmínil místopředseda společnosti Středomoravská nemocniční Jiří Ševčík, který je pověřen řízením přerovské nemocnice.

Podle něj dnes chybí v přerovské nemocnici téměř desítka zdravotních sester. Kvalifikované síly by ale podle něj uvítala i okolní zdravotnická zařízení - například nemocnice v Prostějově.