Radní se rozhodli investovat ještě letos do rekonstrukce silnice, přilehlých sjezdů k domům, chodníků a kontejnerových stání v Lověšicích.

Opravy v ulici U Parku, která je návsí této místní části, přijdou na necelých 7 milionů 400 tisíc korun. Náklady ale nezůstanou jen na bedrech města - Lověšičtí se totiž rozhodli, že na opravy přispějí.

„Z peněz, které dostávají od města všechny místní části takzvaně „na hlavu,“ kdy za každého obyvatele s trvalým pobytem získají 1300 korun, jsme si na tuto opravu našetřili 1 milion 366 tisíc korun,“ řekla předsedkyně místního výboru v Lověšicích Eva Hrutkaiová.

Místní části Přerova si mohou o využití finančních prostředků spolurozhodovat podle toho, co je nejvíce pálí. Například v Žeravicích se letos rozhodli, že si přispějí na prodejnu potravin, která byla ztrátová.

Silnice v Lověšicích, kterou čeká oprava, je dlouhá 263 metrů.

„Je ve velmi špatném stavu, vykazuje značné poruchy a nerovnosti povrchu. Její oprava spočívá v odstranění stávajících konstrukčních vrstev a ve vybudování nového asfaltobetonového krytu,“ upřesnila rozsah prací Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Stavbou se také upraví poloměry nájezdových oblouků - a to kvůli nutnému zúžení jízdního pruhu na místní komunikaci a jejímu zjednosměrnění. Nové budou i uliční vpusti, které budou napojeny novými přípojkami do stávající dešťové kanalizace. Se zahájením stavby se počítá letos na podzim, s ukončením prací v roce 2020.