Nejvíce volných míst je aktuálně v Mateřské škole Optiky - a to celkem dvanáct. „Čtyři jsou v MŠ Kratochvílova, tři ve školce Lešetínská a dvě v místní části Lověšice,“ upřesnil přerovský radní pro školství Michal Zácha (ODS).

Podle něj zapsaly mateřinky v loňském roce na 308 dětí, a to včetně 74 mladších tří let. Ukrajinských dětí přišlo k zápisu 6. Přerov má jedenáct mateřinek, šest z nich má ještě odloučené pracoviště a při škole v Předmostí jsou navíc tři odloučená pracoviště mateřské školy.

Předškolních zařízení je tedy na území města a jeho místních částí celkem dvacet. 

Výsledky zápisů do mateřských škol v Přerově:

 • MŠ Dvořákova – 23 dětí
 • MŠ Komenského – 14 dětí
 • MŠ Kratochvílova – 17 dětí
 • MŠ Radost, Kozlovská – 25 dětí
 • MŠ Lešetínská – 19 dětí
 • MŠ Kouřílkova – 28 dětí
 • MŠ Jasínkova – 22 dětí
 • MŠ Píšťalka, Máchova 8 – 12 dětí
 • MŠ Na Odpoledni – 26 dětí
 • MŠ Máchova 14 – 8 dětí
 • MŠ Sokolská – 12 dětí
 • MŠ Optiky – 7 dětí
 • MŠ Kozlovice - 7 dětí
 • MŠ U Tenisu - 25 dětí
 • MŠ Henčlov – 5 dětí
 • MŠ Újezdec – 7 dětí
 • MŠ Lověšice – 7 dětí
 • MŠ Předmostí, Pod Skalkou - 32 dětí
 • MŠ Čekyně – 8 dětí
 • MŠ Vinary – 15 dětí