Po dobu provizoria přepraví cestující z tohoto konce města autobusová linka číslo 115, která pojede přes areál chemičky.

„V první fázi se uzavře z obou směrů komunikace v Dluhonské ulici, sundají se svodidla a začne kácení stromů plus náletových dřevin, aby se mohla vybudovat provizorní komunikace do zahrádkářské kolonie. Pak začnou stavební práce, spojené se zakládáním opěrných zdí,“ nastínil Zdeněk Dostál z přerovského magistrátu.

Do konce roku chce Správa železniční dopravní cesty zřídit takzvané nulové pole tak, aby v úseku, kde se bude pracovat, nevedlo napětí.

„Samotné práce poběží podle harmonogramu a demolice mostů přijede na řadu trochu později - poté, co se připraví staveniště,“ řekl.

Dětem z ubytoven zaplatí MHD

Mosty nad železniční tratí dnes využívají pro přecházení také obyvatelé pěti sociálních ubytoven v Dluhonské ulici. Město se proto rozhodlo dětem z ubytoven uhradit jízdné na autobus.

„Jinak by se totiž asi dvacítka dětí nedostala do škol, protože po uzavření Dluhonských mostů budou ubytovny zcela odříznuty od jediné přístupové cesty,“ vysvětila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Zastávku budou mít u zadní brány chemičky, kam bude zajíždět kyvadlová linka číslo 115, která se do Přerova dostane objízdnou trasou. Ta povede přes areál chemičky.

„Jde především o to, aby se tyto děti dostaly bezpečně do školy a nepřecházely třeba přes kolejiště,“ doplnil také náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Řidiči aut pojedou po objízdné trase na Dluhonice a do Předmostí.

Jak pojedou autobusy

A jak pojedou od pondělí autobusy?

Linka městské hromadné dopravy číslo 105 bude vedena každým spojem z výchozí zastávky Přerov - autobusová stanice, nově i se spoji v 5:07, 6:45, 7:45, 9:45, 11:45, 13:45 a v 18:15 (bývalé spoje linky 115).

Linka 115 povede nově pouze po trase most Míru, most Legií, Precheza, Dluhonice - náves, Dluhonice - konečná - podle výlukového jízdního řádu s garancí přestupu z nebo na linku 105 v zastávce most Míru.

U hlavní brány chemičky bude zřízena dočasná obousměrná zastávka „PřCHZ hlavní brána.“ Zastávky PřCHZ - železniční nadjezd budou přesunuty do náhradních poloh blíže k Dluhonicím. Nynější spoje přes centrum a nemocnici nově přebere linka 105.

Největší letošní investice

Výměna dvou zchátralých mostů nad tratí je největší investicí města v tomto roce. Zrezivělé a šířkově nevyhovující konstrukce totiž podle odborníků trpí celoplošnou korozí, deformací výztuh a zatékáním.

Demolice mostů a stavba nových přijde na 104 milionů korun a městu se na tuto akci podařilo získat dotaci 88 milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Firma má na zhotovení díla šestapadesát týdnů.