Zrezivělé a šířkově nevyhovující konstrukce trpí podle odborníků celoplošnou korozí, deformací výztuh a zatékáním. Demolice mostů a stavba nových přijde na 104 milionů korun a městu se na tuto akci podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury zhruba 88 milionů.

„Stávající konstrukce, které se klenou nad tratí, budou odstraněny a nahradí je nové, moderní a především širší mosty,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Nové řešení usnadní život cyklistům a také chodcům, kteří se potřebují dostat do místních ubytoven. Na mostech bude totiž oddělena silniční a bezmotorová doprava.

Budete muset objížďkou

Co čeká obyvatele této části města v nejbližších týdnech? Lidé z Dluhonic, pracovníci firem v okolí staveniště, ale i nájemníci sociálních ubytoven či majitelé zahrádek musejí počítat s delší objízdnou trasou.

Stavba mostů se dotkne nejen řidičů, pro něž bude tato trasa téměř až do konce roku 2018 nepřístupná, ale i firem, které tu mají sídlo.

„O harmonogramu prací budeme jednat s představiteli společnosti Precheza, jež tu má vedlejší bránu, ale i se zástupci firem MJM, AWT či Kemifloc, které jsou na přístupové cestě závislé. Cílem je zajistit podmínky, aby došlo k co nejmenšímu omezení jejich činnosti,“ shrnul přerovský zmocněnec pro dopravu Antonín Prachař.

Práce začnou předáním staveniště poslední říjnový den. Stavba už má za sebou přeložky inženýrských sítí i přeložky kabelů podzemních a nadzemních sítí vysokého a nízkého napětí.

„Součástí největší investiční akce města je i rekonstrukce přístupových cest k mostním objektům, a to o délce čtyři sta metrů,“ doplnila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Větší komfort pro chodce

Stávající komunikace se rozšíří z necelých šesti metrů na sedm s tím, že chodník bude mít šířku dva metry. Také chodci pocítí větší komfort, protože dnes mají jedinou možnost - přejít po silnici a vystavit se tak nebezpečí, že je „smete“ auto.

Vzhledem k charakteru a rozsahu prací se stavba neobejde bez úplné obousměrné uzavírky. Po celou dobu stavebních prací bude zajištěn přístup pěších a dopravy do zahrádkářské kolonie vždy z jedné strany stavby, průchod ale nebude povolen.

„Chodci a cyklisté, směřující do Dluhonic, tedy budou muset využít náhradní trasu, shodnou s motorovými vozidly, nebo jezdit autobusem z Dluhonic do Přerova a zpět,“ řekla Ivana Pinkasová.

Zaměstnanci přerovské chemičky Precheza pak musejí využít ke vstupu do areálu trasu po nábřeží Edvarda Beneše, kde je hlavní brána. Stavba se dotkne i cestujících vlaků - ti musejí počítat v roce 2018 na trase s výlukami.