Původně mělo od října nastoupit do práce dvanáct lidí.

„V současné době jich máme devět, se třemi se nám nepodařilo spojit, protože jsme se jim nedovolali," vysvětlil jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír Střelec. Dnem „D," kdy má být s nimi uzavřena smlouva, je pondělí 5. října.

Po proškolení na bezpečnost práce dostanou ochranné pracovní pomůcky a v první fázi začnou na základě objednávky Povodí Moravy uklízet okolí řeky Bečvy. Pomáhat ale budou i s úklidem města a technické služby počítají rovněž s tím, že je v zimě nasadí na zimní údržbu.

„Kolik lidí ve skutečnosti nastoupí, teprve uvidíme. Jejich pracovní morálku bude hlídat administrativní pracovnice a v případě opakovaného porušení budou vyřazeni," řekl.

Na půl roku 

Technické služby uzavřou s dlouhodobě nezaměstnanými smlouvu na půl roku se zkušební dobou tři měsíce.

Nové posily mají zpočátku pracovat za minimální mzdu, pokud se ale osvědčí, mohou dostat i osobní ohodnocení.

„Úřad práce dotuje pouze jejich platy, ostatní náklady – na vybavení či nářadí jdou z našich prostředků," vysvětlil Bohumír Střelec.

Zaměstnanci získají nové zázemí v bytě v Husově ulici.

„Pronajali jsme technickým službám byt, ve kterém budou mít šatny, sociální zařízení a podobně. Hledáme ale vhodnější v jiné lokalitě," upřesnil náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Vizí města je začlenit dlouhodobě nezaměstnané do normálního pracovního procesu.

„Základní myšlenkou je začít s těmi lidmi pracovat tak, abychom je dokázali uvést do procesu, a pokud možno mohli rekvalifikovat a posunout do další životní fáze – to znamená výkon s vyšším platovým ohodnocením," řekl radní Jiří Kohout (SpP).

Vymlouvali se na bolesti

Už první výběrové řízení s dlouhodobě nezaměstnanými ale ukázalo, že se do práce zrovna nehrnou. Vymlouvali se na nejrůznější bolesti, zdravotní potíže či slabost. Pracovníci přerovského Úřadu práce přitom potvrdili, že byli osloveni jen ti uchazeči, kteří v žádosti o zprostředkování práce neuvedli zdravotní omezení.

„Až na pár výjimek měli téměř všichni bolavá záda, ruce, nohy nebo ledviny. Někteří měli potřebu výběrové komisi názorně ukázat, kde všude jim bolest vystřeluje, jiní jen oznámili, že si seženou potvrzení od lékaře," přiblížila už dříve mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

SOUVISEJÍCÍ: Práci pro město odmítají, protože prý mají bolesti

Hrozí těmto lidem nějaký postih?

„V případě, že uchazeč odmítne práci, tak je vyřazen z evidence pracovního úřadu. Pokud je to ze zdravotních důvodů, což byl častý jev, tak se to pouze zapsalo do zprávy, již nezaměstnaný zanesl své zprostředkova­telce," konstatoval Jiří Kohout. Pokud nedoloží potvrzení od lékaře, rozjíždí se s ním klasické správní řízení.

V případě, že něco nehraje, může dát podnět ke zjištění skutečného stavu věcí i město. „Je to věc revizních lékařů příslušných pojišťoven, ale taky je to problém města, jestli dáme nebo nedáme podnět v případě podobného podezření," uzavřel přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).