Do finále soutěže Dopravní stavba roku bylo vybráno dvanáct finalistů, přičemž pracoviště v železniční stanici Přerov získalo nominaci v kategorii Železniční koridory.

Podle manažerů soutěže je centrální dispečerské pracoviště v Přerově jedním z nejmodernějších zabezpečovacích zařízení na železnici v České republice. „Pracoviště v Přerově je výjimečné jak svým zpracováním, tak rozsáhlostí a technologií. Systém řešení ušetří sto až sto padesát pracovních míst,“ vyjmenoval jeho výhody manažer soutěže Jaromír Cenkl.

Podle jeho slov je Dopravní stavba roku cenou, vyhlašovanou ministerstvem dopravy a státním fondem dopravní infrastruktury. „Jednotlivé investice se hodnotily podle čtyř kritérií – tím prvním byla ohleduplnost k životnímu prostředí, dále pak technická náročnost stavby, její provedení z hlediska uživatele a efektivita,“ shrnula mediální zástupkyně společnosti Petra Batók ze společnosti AŽD Praha, která se podílela na realizaci náročné investice.

Stavba centrálního dispečerského pracoviště probíhala od loňského února do letošního března. „Celkové náklady byly vyčísleny na osmdesát milionů korun,“ upřesnila Petra Batók.

Díky modernímu centrálnímu dispečinku se může podle vyhlašovatele soutěže železniční stanice Přerov v budoucnu stát zcela výjimečnou v rámci celé Moravy. „Z Přerova by se měla řídit doprava na území celé Moravy. V současné době pracoviště ovládá z jedné centrální místnosti asi sto kilometrů trati amá k dispozici dokonalé informace ze železničního provozu,“ podotkla mediální zástupkyně AŽD Praha.

Cílem soutěže Dopravní stavba roku je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní dopravních staveb a infrastruktury. Vítěz soutěže bude znám už v listopadu.