„Smyslem projektu bylo podpořit občany v separování biologicky rozložitelného komunálního odpadu a snížit tak podíl jeho výskytu v nádobách určených na směsný komunální odpad, popřípadě zamezit jeho ukládání na místech, která k tomu nejsou určena," vysvětlila Jarmila Matoušková, manažerka MAS Střední Haná.

Díky společnému projektu, který zaštítila MAS Střední Haná, tak dostaly obce 490 kompostérů a také 9 drtičů. Dotace ve výši zhruba jeden a půl milionu korun pokryla 90 procent způsobilých výdajů spojených s projektem. Zbytek investice doplatily samotné obce.

Akci předcházela delší příprava. Již koncem roku 2013 podala MAS žádost do Operačního programu životní prostředí a v polovině listopadu loňského roku občané kompostéry získali.

„Kompostéry jsou ve vlastnictví MAS, občané je nyní mají na pět let vypůjčené. Po uplynutí této doby přejdou do jejich vlastnictví," dodala.

Do projektu byly zapojeny obce Křenovice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Uhřičice i obce Ivaň a Obědkovice na Prostějovsku a Záříčí na Kroměřížsku.

V rámci projektu zakoupila MAS i devět drtičů.

„Slouží obcím k likvidaci odpadu rostlinného původu, rostlinných zbytků a dřevnatých částí do průměru maximálně 85 milimetrů. Získaný substrát bude obcím sloužit pro zásyp zeleně na veřejných prostranstvích, popřípadě občanům dotčených obcí," uzavřela Jarmila Matoušková. (