Město totiž požádalo o dotaci z operačního programu ministerstva životního prostředí na dodávku místního informačního systému bezdrátových hlásičů a vybudování varovného systému pro Přerov a jeho části.

„Důvodem instalování digitálního bezdrátového rozhlasu je nejen varování obyvatel před povodněmi, ale také předcházení škod na majetku při ekologických haváriích, například znečištění toků," uvedl náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Součástí preventivního opatření jsou i prvky výstražného systému, tedy srážkoměrné a vodoměrné stanice, které slouží k měření hladiny vodních toků a intenzity srážek.

„Celý systém je koncipován tak, že při překročení nastavených limitů budou kompetentní orgány automaticky upozorněny na hrozící nebezpečí," konstatoval.

Nové hlásiče v budoucnu nahradí obecní rozhlas a umístěny mají být už v příštím roce v místních částech Přerova – právě jejich obyvatelé se totiž často o nebezpečí povodní dozvídají se zpožděním.

Jejich pořízení by mělo stát zhruba 4,5 milionů korun. (pu)