Krajský soud v Ostravě se aktuálně zabývá dvěma žalobami Dětí Země proti povolení třiapadesáti objektů ministrem dopravy z 5. prosince a čtrnácti objektů ze 16. prosince loňského roku. Podle Dětí Země obě povolení neobsahují řadu ochranných opatření, zejména vodních toků a krajinného rázu. Chybí jim také nová rozptylová studie a nové posouzení vlivu imisí na veřejné zdraví.

„Obě stavební povolení mají podle nás zásadní vady a nezákonnosti, takže nám nezbylo, než aby jejich obsah nestranně posoudil krajský soud. Byli jsme překvapeni, že několik zmírňujících a kompenzačních opatření, které uložily orgány ochrany životního prostředí a hygienici, nebylo do stavebního povolení zahrnuto. Chyběla také opatření na ochranu vodních toků,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Zahájení stavby posledního úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi. 20. prosince 2022
Děti Země chtějí opět blokovat stavbu D1 u Přerova, podaly žalobu

Podle spolku nebyla uložena všechna opatření na zmírnění vlivu dálnice na krajinný ráz a veřejné zdraví. „Byly také zamítnuty návrhy na nepravidelné vysázení dřevin na tělese dálnice, nikoliv v řádcích, a to do jejího zprovoznění, ne později. Ve spise měla být i nová rozptylová studie s použitím přísnějšího ročního imisního limitu z roku 2020 pro ultrajemný prach a s výpočtem emisí prachu podle nové metodiky z roku 2018, protože lze očekávat i vyšší hodnoty jeho imisí. Současně nebyla předložena nová studie posouzení vlivu dálnice na zdraví lidí v jejím okolí, hlavně v Dluhonicích, která by tyto nové údaje zohlednila,“ shrnul Patrik jeden bod obou žalob.

Děti Země spolu se spolky Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic uspěly u Krajského soudu v Ostravě se žalobou proti dálnici D1 v říjnu 2020, kdy se jim podařilo dosáhnout zrušení změny územního rozhodnutí z června 2020. Druhou žalobu proti novému rozhodnutí z dubna 2021 krajský soud loni v červenci zamítl. Nejvyšší správní soud v prosinci zamítl i kasační stížnost Dětí Země.

Vizualizace dálnice D1 u Přerova - záběr z videoprezentace ŘSD
Děti Země prohrály soud o rozhodnutí pro D1 u Přerova, byl to poslední spor

Miroslav Patrik se netají tím, že chce dosáhnout odkladného účinku žaloby tak, aby Ředitelství silnic a dálnic muselo do vyřešení sporu stavbu úseku zastavit.

„Čekáme, kdy nám krajský soud zašle vyjádření účastníků řízení. Současně doufáme, že soud přizná oběma žalobám odkladný účinek, jak předpokládá i mezinárodní Aarhuská úmluva o účinné soudní ochraně spolků a také český zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí,“ dodal Patrik.

Žaloby podaly jen Děti Země

Zatímco v minulosti podávaly Děti Země žaloby spolu s organizacemi Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic, nyní žaluje ministerstvo spolek sám.

Ředitelství silnic a dálnic postup Dětí Země nepřekvapuje.

„Za nás je to očekávaný krok včetně snahy o předběžné opatření. Věříme, že soudy rozhodnou rychle, stejně jako v předcházejícím stupni přípravy,“ reagoval David Fiala, šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic.

Stavba dálnice D1 se rozběhla už v lednu, a to na celém úseku od Říkovic až po Předmostí. „V tuto chvíli platí, že máme pravomocné stavební povolení a práce běží podle harmonogramu. Probíhá kácení, dělá se základní vytyčovací síť, a jakmile to počasí umožní, rozběhnou se práce naplno. Předpokládáme, že to bude v dubnu,“ zmínil David Fiala.

Zahájení stavba posledního úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi. 20. prosince 2022
VIDEO: Vánoční dárek pro Přerov, stavba D1 slavnostně začala

Přerovská místní část Dluhonice, jejíž obyvatelé v minulosti proti stavbě dálnice D1 protestovali, se dočkala kompenzací za zhoršení života v obci.

„Například kulturní dům, kde se konají schůze a veřejná projednávání, získal nová sociální zařízení a byly zde vyměněny podlahy. V běhu jsou i další projekty - v plánu je i společná stezka pro pěší a cyklisty kolem Prechezy,“ zmínil předseda výboru místní části v Dluhonicích Oldřich Boráň.

Nové sportoviště, které se má stát náhradou za  stávající hřiště v Dluhonicích, jež protne dálnice, budují stavebníci. Pracuje se i na přístupové cestě.
V Dluhonicích už staví nové sportoviště jako náhradu za D1

V místní části se také buduje nové sportoviště jako náhrada za to původní, přes které povede dálnice. „S dokončením prací se počítá ve druhém čtvrtletí letošního roku,“ doplnil. Samotná stavba dálnice začala přímo v Dluhonicích kácením stromů, připravuje se i demolice objektů.

Obří zakázku na stavbu úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem za 6,92 miliard korun realizuje sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc.

Součástí úseku D1 jsou tři mimoúrovňové křižovatky, protihlukové stěny v celkové délce čtyři kilometry a čtrnáct mostů. Nejnáročnějším objektem je 940 metrů dlouhá mostní estakáda, která převádí dálnici přes řeku Bečvu, chemičku Precheza a čtyřkolejnou trať Olomouc - Přerov.