Nejprve jim vadil zásah do biotopů šestadvaceti zvláště chráněných druhů živočichů, poté nařkli přerovský stavební úřad ze systémové podjatosti. Teď požadují přerušení územního řízení, protože podle nich ve spisu chybí závazné stanovisko na ochranu krajinného rázu a také okraje lesa.

Zahájení stavby dálnice, která by z Přerova odvedla tranzitní dopravu, se neustále posouvá. A to i přesto, že po dokončení navazujícího úseku mezi Lipníkem a Přerovem letos na podzim hrozí, že se auta do města nahrnou z obou směrů - od Říkovic i z Lipníku - a ochromí tak dopravu.

„V námitkách z loňského května jsme upozornili, že je nutné spis doplnit o potřebná rozhodnutí a závazná stanoviska a aktualizovat vyjádření, kterým skončila platnost. Zjistili jsme ale, že ve spisu není stanovisko o vlivu dálnice na krajinný ráz a také na okraj lesa, takže jsme navrhli, aby bylo územní řízení přerušeno,“ shrnul předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Zchátralá pasáž mezi Kratochvílovou a Palackého ulicí v Přerově
Město promarnilo šanci ovlivnit podobu Pasáže

Územní řízení zahájili úředníci stavebního úřadu přerovského magistrátu, ale po podnětech spolku Děti Země a Voda z Tětčic se celá věc přesunula na olomoucký magistrát.

Aktivisté totiž upozorňovali na systémovou podjatost vedení Přerova a kraj, který o ní rozhodoval, jim dal za pravdu.

„Hlavním bodem našich námitek zůstává kritika vydání závazného stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí v listopadu 2016 bez nového procesu, v němž by se mohlo posoudit odchýlení trasy dálnice v délce jednoho kilometru asi o sto padesát metrů na východ od Dluhonic, což místní občané požadují už od roku 2000,“ upozornil Miroslav Patrik. Tuto námitku podle něj předložilo i sdružení Krajina Dluhonice.

Stavba cyklostezky v ulici Velká Dlážka v Přerově
Stavba cyklostezky v ulici Velká Dlážka pokračuje

Dluhonice stavbě nebrání

Podle předsedy výboru místní části Oldřicha Boráně se ale obyvatelé Dluhonic stavbě nebrání. Chtějí se dohodnout a po návštěvě premiéra Andreje Babiše loni na podzim sepsali třináct požadavků na kompenzaci za zhoršení života v obci.

„Pokud se Miroslav Patrik a Krajina Dluhonic pasují do role zástupců obyvatel této místní části, tak ať předloží členskou základnu. Krajina Dluhonice, to je jen bývalý předseda výboru místní části,“ řekl.

Nově zvolený výbor místní části podle něj uspořádal anketu mezi obyvateli, aby zjistil jejich názor na stavbu dálnice.

„Na žádném anketním lístku jsme nenašli negativní odpověď ve smyslu, že by lidé chtěli posunout dálnici. I na poslední veřejné schůzi zaznělo, že nechceme dálnici blokovat, protože chápeme celospolečenskou potřebu,“ podotkl.

Nakolik další obstrukce Dětí Země oddálí zahájení stavby, si zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) netroufají odhadovat.

„Rozhodnutí je na stavebním úřadu. Žádného lesa se nedotýkáme a stanovisko ke krajině je součástí platného územního rozhodnutí. Je to jen další pokus, jak se do toho řízení vloupat,“ uvedl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Podle něj stavba začne do čtrnácti dní poté, co získá stavební povolení. „Kdy to ale bude, to nedokážu říct,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš na debatě s občany Dluhonic v listopadu 2018
Babiš odpověděl na dopis obyvatelům Dluhonic. Co v něm stojí?

Radní: Jen další obstrukce

Na to, jak se k věci vyjádří dotčené orgány, chce počkat i město Přerov.

„Je to jen další obstrukce ze strany Dětí Země, aby oddálili zahájení stavby. Věříme ale, že zdravý rozum zvítězí,“ konstatoval radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Stavební úřad olomouckého magistrátu vydal vyrozumění o nových podkladech do řízení 16. května a lhůta pro námitky a připomínky uplynula 18. června.

„Stavební úřad prostuduje a vyhodnotí zaslané námitky a následně v souladu s příslušným ustanovením správního řádu dá možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,“ uzavřela mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Archeologové při průzkumu lokality Malé Předmostí, kudy vede trasa budoucí dálnice D1 z Říkovic do Přerova.
Územní řízení na stavbu D1 u Říkovic bylo přerušeno
Stavba dálnice D1 v úseku Trnávka - Přerov. 16. dubna 2019
Stavba D1 mezi Lipníkem a Přerovem finišuje. Jak teď vypadá a jak rostla