Krajský soud v Olomouci totiž přiznal žalobě ekologických aktivistů Děti Země odkladný účinek. Co to znamená?

Zjednodušeně řečeno - do doby rozhodnutí soudu se nemůže kopnout do země.

Už teď je podle ŘSD jisté, že stavba komplikovaného úseku D1 nezačne v březnu, jak se původně plánovalo.

Ekologičtí aktivisté podali loni na podzim žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě s pobočkou v Olomouci, jíž protestují proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo totiž zamítlo odvolání Dětí Země a posvětilo stanovisko Krajského úřadu v Olomouci, povolující pro stavbu úseku výjimku ze zákazu zvláště chráněných druhů živočichů.

„Krajský soud odkladný účinek přiznal v souladu s ustálenou judikaturou i podle zkušeností jiných spolků, takže nejde o nic neobvyklého. V trase dálničního obchvatu Přerova tedy nyní nelze ničit cenné biotopy například skrývkou zeminy do doby, než soud rozhodne, zda byla výjimka ze zákona vydaná v pořádku,“ komentoval rozhodnutí soudu předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Hledat vhodnější trasu?

Děti Země v žalobě upozorňují na to, že nebyl zohledněn škodlivý zásah obchvatu Přerova na biotopy devětačtyřiceti zvláště chráněných druhů organismů.

„Čtyři uložené podmínky nejsou přesné a kontrolovatelné, takže je nutné jejich obsah změnit. Také trasu dálnice lze jistě posunout mimo biotopy. Není zcela jasné, kam a za jakých podmínek se budou živočichové stěhovat, kdy začíná a končí vegetační období a hnízdění ptáků, což je důležité pro terénní práce, a kolik a jakých druhů dřevin se má nově vysadit. Ve spise také chyběl projekt ochranných opatření, takže jsme ho nemohli připomínkovat,“ konstatoval Miroslav Patrik.

Součástí žaloby je i námitka, upozorňující na to, že existují trasy obchvatu Přerova, které se vyhýbají dotčeným biotopům i Dluhonicím, kde má dojít k demolici několika domů, a dálnice by zde měla negativní dopad na bydlení.

Děti Země dokonce navrhly, aby soud posoudil, zda není možná vhodnější trasa dálnice D1.

Podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Davida Fialy je jasné, že stavba dálnice D1 nezačne v plánovaném termínu.

„Dokud to nebude vyřešeno, nedostaneme územní rozhodnutí ani stavební povolení. Pozitivní zpráva je, že soud bude rozhodovat podle zákona 416, kde jsou pro tyto úkony dané lhůty. V prvoinstančním řízení by tedy měl padnout verdikt do devadesáti dní. Dá se ale očekávat, že se Děti Země odvolají,“ řekl.

Archeologové: prozkoumáno 95% plochy

Pokud ekologičtí aktivisté využijí veškeré právní možnosti, může se stavba oddálit o měsíce, ale klidně i o roky.

Verdikt soudu by ale neměl mít dopad na archeologický průzkum v Předmostí, který právě probíhá.

„Skrývka zeminy proběhla už o mnoho dříve a nyní máme prozkoumáno devadesát pět procent plochy,“ shrnul David Fiala.

Krajský soud v Olomouci ve svém odůvodnění naznačil, že stavbu nechce zdržovat.

„Krajský soud si je vědom důležitosti dostavby dálnice D1, ale při rozhodování přihlédl i k tomu, že podle paragrafu 2 zákona číslo 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, má povinnost rozhodnout ve lhůtě do devadesáti dní. Odkladný účinek proto omezí práva jiných osob na zcela omezenou dobu,“ uvedla v odůvodnění předsedkyně senátu Zuzana Šnejdrlová.

Kolony kamionů dalších několik let?

Město Přerov se ale oddálení zahájení stavby dálnice D1 obává.

„Tak, jak si to Děti Země představují, to může znamenat odložení až o roky. Pokud se v roce 2018 nezačne stavět, propadne výjimka, kterou udělila Evropská unie na proces EIA, a může se začít od začátku. Což je proces ne na měsíce, ale na roky. Znamenalo by to zdržení dálnice v řádu několika let,“ vyjádřil své obavy náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

„Kvůli ochraně živočichů nám tady možná několik dalších let budou jezdit centrem města nepřetržitě kolony kamionů, které už mohly dávno jezdit po dálnici,“ uzavřel.