Stanovisko Krajského úřadu v Olomouci, který pro tento úsek povolil výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů, totiž napadli ekologičtí aktivisté - Děti Země.

Podle ŘSD to může stavbu zpozdit o měsíce, ale i o roky.

Na úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem už se rozběhl archeologický výzkum a samotná stavba by měla vypuknout na jaře příštího roku.

„Pro dálnici je vykoupena drtivá většina pozemků. Co do počtu vlastníků chybějí desítky a co do plochy zbývá vykoupit deset procent,“ informoval ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

Odvolání Dětí Země proti rozhodnutí odboru životního prostředí Krajského úřadu v Olomouci ale může situaci výrazně zkomplikovat.

Co konkrétně ekologickým aktivistům vadí?

„Účastníme se řízení o povolení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných organismů. Podali jsme odvolání, protože s obsahem výjimky nesouhlasíme. V současné době věc řeší ministerstvo životního prostředí a rozhodnutí je pokladem pro další povolování stavby,“ vysvětlil předseda organizace Děti Země Miroslav Patrik.

Fotogalerie: Stavba mostů nad D1 mezi Lipníkem a Přerovem

Spíše průtah místo obchvatu

Kvůli stavbě dálnice D1 by mohlo podle Dětí Země trpět šestadvacet druhů živočichů - například batolec červený, zlatohlávek tmavý, velevrub malířský, skokan štíhlý, žluva hajní, bobr evropský, křeček polní, vydra říční, ale také lejsek šedý, rákosník velký, volavka bílá nebo netopýři.

Děti Země ve svém stanovisku vyjádřily rovněž nesouhlas s tím, že plánovaný úsek dálnice není obchvatem, ale spíše průtahem.

Uvádějí, či spíše kritizují, že část obyvatel Přerova je privilegována tím, že jim stát odlehčí od automobilové dopravy, zatímco obyvatelé Dluhonic byli státem zařazeni mezi méněcenné, neboť k nim byla tato škodlivá doprava nově přivedena, ačkoliv se ničím neprovinili, takže by neměli být za nic trestáni.

Majitelka pozemku stále neustoupila

Podle Davida Fialy z ŘSD mohou mít snahy aktivistů za následek zbrzdění této pro Přerov strategické stavby.

„Odvolání nás zdrží v řádu měsíců, v extrémním případě i let, pokud využijí všech řádných prostředků, které jim umožňuje právní řád. My jsme v tuto chvíli jen divákem a rozhodovat bude ministerstvo životního prostředí,“ konstatoval Fiala.

Jednání o výkupech pozemků zatím stále váznou v Dluhonicích.

Majitelka jedné z nemovitostí, která má být kvůli stavbě dálnice zbourána, je totiž neústupná a nehodlá prodat.

„Jednáme s paní Pfeilerovou, jsme vstřícní, trpěliví a víme, že se chceme dohodnout. Ve snaze pomoci věcem výkupů jsme do tohoto procesu jako město vstoupili, ale druhá strana naše očekávání nenaplňuje a má stále stejný postoj,“ uzavřel přerovský primátor Vladimír Puchalský. (SpP).