Dětem poskytly po dobu dvanácti dní azyl dvě blízké základní školy - U Tenisu a Želatovská, kam byla přemístěna také část nábytku a hraček. O víkendu se vrátí všechny věci na své místo a v pondělí se školka znovu otevře.

Devadesát šest dětí se muselo přestěhovat z mateřinky kvůli trhlinám ve zdi, které objevila ředitelka. Současný stav budovy už ale umožňuje obnovení provozu, jak ukázal posudek statika.

„Praskliny na stěnách, vzniklé sesycháním podloží, byly odstraněny odbornou firmou - a to injektáží a sanací,“ upřesnil Petr Hrbek z odboru školství přerovského magistrátu.

Radní navíc rozhodli, že rodiče dětí z Mateřské školy U Tenisu, stejně jako rodiče žáků ze dvou oddělení družin základních škol, nemusejí za měsíc září platit za předškolní a zájmové vzdělávaní. „Tímto chce město kompenzovat rodičům i dětem dočasné nepohodlí,“ uzavřela mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.