„Kromě sportovní plochy zde vyroste i dětské hřiště s pískovištěm, lezeckou stěnou, tabulí s počítadlem nebo pružinovými hopsadly pro nejmenší,“ uvedl Zdeněk Dostál z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Hřiště má být podle něj oplocené do výšky čtyř metrů a zkrášlí ho i lavičky a vysázená zeleň.

„Přístupové chodníky budou ze zámkové dlažby,“ upřesnil Dostál. Město investovalo do zvelebení této části města částku zhruba dva miliony korun.