„Staveniště jsme předali v pondělí, a poté začala demolice starých průlezek a houpaček,“ uvedl Zdeněk Dostál z magistrátu.

Na ploše budou houpačky, kolotoče nebo průlezky. „V rámci investice ve výši 4, 5 milionu bude v ulici instalováno také veřejné osvětlení,“ uzavřel Dostál.