„Soutěž je dobrou příležitostí, jak dětem nenásilnou formou připomenout nebezpečí, které oheň pro ně i pro jejich okolí představuje a zároveň objasnit zásady požární bezpečnosti," uvedl Radek Hlavinka z přerovského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Podmínkou účasti je zaslání obrázků, povídek nebo básniček, které by se měly týkat hasičské tématiky, a to do 23. dubna.

„Měly by vyjadřovat poznatky dětí o příčinách vzniku požáru, příklady nedbalosti a nepozornosti při manipulaci s ohněm v přírodě nebo v domácnosti. Také mohou vyjadřovat zkušenosti s nebezpečnou manipulací s hořlavinami, příklady nebezpečných her, například se zábavnou pyrotechnikou," dodal s tím, že mohou také nakreslit či popsat zkušenosti ze svých kroužků nebo letních táborů mladých hasičů.

Kdo ze může zúčastnit?

Soutěže se mohou zúčastnit mateřské, základní a střední školy a také speciální školy pro děti s více vadami, pomocné školy, gymnázia, učiliště, domy dětí a mládeže, skautské oddíly a sbory dobrovolných hasičů pracující s mládeží. V základním kole soutěže se vyhodnotí tři nejpovedenější práce z každé kategorie. Děti pak mohou z okresního kola postoupit až do republikového.

„V okresním obdrží tři nejlepší práce z každé kategorie knižní odměnu, v krajském pak různé psací potřeby. V republikovém kole jsou pak pozvání na výlet do Přibyslavi. Takové štěstí měla i Jolana Logajová ze ZŠ Dřevohostice, která se vloni umístila na celkovém druhém místě," řekl Radek Hlavinka.

Informace k soutěži jsou zveřejněny na internetových stránkách www.oshprerov.cz. Práce mohou děti zasílat na adresu OSH Přerov, Mánesova 1347, 751 31 Lipník nad Bečvou. Každá musí obsahovat kategorii, jméno a příjmení, adresu bydliště, okres a název školy či organizace, adresu školy, případně telefon na kontaktní osobu.