Výstava o pravděpodobně nejznámější parní lodi dvacátého století neměla své zahájení, proto bude větší důraz přiřazen jejímu ukončení.

„Nechtěli jsme výstavu zahajovat vernisáží, protože její téma není vhodné pro takovou slavnost. Přece jenom na Titanicu zahynulo přes patnáct set lidí,“ uvedl ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler, který je zároveň kurátorem výstavy.

Derniéra se uskuteční ve stejné datum, ve kterém se před sto lety neslavně proslulá loď potopila.

„Napadlo nás, že bychom mohli ukončit pouť výstavy ve stejný den, kdy skončila plavba lodi před sto lety. Titanic se začal potápět čtrnáctého dubna, dvacet minut před půlnocí. My začneme již v osmnáct hodin,“ uvedl ředitel muzea.

Závěr výstavy nabídne neobvyklý program.

„V přerovském zámku se budou provádět netradiční večerní prohlídky s komentářem. V dalších prostorech se budou promítat historické filmy a měl by tu být slyšet i živý orchestr,“ řekl Radim Himmler.

Role průvodce večerních prohlídek se zhostí olomoucký sběratel Vladimír Gračka, který se o Titanic podrobně zajímá už dlouhá léta.

„Pan Grečka má značné zkušenosti ze zámořských přístavů a celkově se podrobně zajímá o lodní dopravu na počátku dvacátého století. Na výstavu zapůjčil některé drobné exponáty a s jeho pomocí byla navržena její celková koncepce,“ vysvětlil kurátor výstavy.

Promítání dobových snímků se ujme ředitel muzea osobně. „V tento večer budu promítat několik snímků z doby výroby lodi,“ prozradil.

V prostorách muzea bude slyšet i orchestr, který by měl napodobit atmosféru, která panovala na lodi v jejích posledních minutách. „Chceme, aby tam vystoupil také náznak lodního orchestru, který měl na Titanicu osm členů a proslul tím, že hrál i v momentě, kdy se loď potápěla. Všichni tito hudebníci tehdy zahynuli,“ dodal Radim Himmler.

Návštěvníci snad uslyší i údajně poslední píseň, která před potopením lodi zazněla. Její název je „Nearer, My God, to Thee“, tedy „Blíž k tobě, Bože můj“. „Repertoár lodního orchestru je znám a budeme tedy usilovat o to, aby pozvané hudební těleso zahrálo některé z písní, které původní orchestr na Titanicu opravdu hrál,“ uzavřel Radim Himmler.

Muzeum bude při zakončení výstavy Titanic neobvykle přístupné až do desáté hodiny večerní.