Svátek životního prostředí patřil úklidu, prověrce znalostí o třídění odpadů, ale i hrám a soutěžím

Zatímco v Přerově se žáci pustili do úklidu přírody v okolí malé Laguny, v Kojetíně si prověřili znalosti o třídění a recyklaci odpadů. V obou městech je však čekala také spousta zábavy.

Další akce v rámci oslav Dne Země se v Kojetíně uskuteční na místní střelnici 26. dubna. Půjde o přírodovědnou soutěž Zelená stezka – Zlatý list, která je určena žákům základních škol a Gymnázia v Kojetíně. „Na soutěžní stezce budou připravena stanoviště, která prověří znalosti dětí ze zoologie, botaniky, ekologie, ochrany přírody, mineralogie, geologie, astronomie a meteorologie,“ upřesnila ředitelka Městského domu dětí a mládeže v Kojetíně Marie Beránková.

Akce ke Dni Země Tradiční vycházka školním polesím Valšovice se koná dnes 21. dubna. Autobus odjíždí v 8 hodin od Střední lesnické školy v Hranicích. V průběhu vycházky budou mít všichni možnost seznámit se s významem lesní těžby a také uvidí ukázku kácení stromu…