Celá akce je rozdělena do tří hlavních bloků.

Od osmi do dvanácti hodin dopoledne bude probíhat exkurze pro žáky základních a středních škol na skládku a třídírnu odpadu v Žeravicích.

Skupiny přepraví ekologický autobus provozovatele městské hromadné dopravy v Přerově – společnosti SAD Trnava.

Od 12 do 16 hodin odpoledne se pak na náměstí uskuteční různé zábavné hry s ekologickým zaměřením.

„Návštěvníci si můžou prohlédnout ekologický autobus na CNG pohon, vozidla na svoz odpadu a další techniku, seznámí se s problematikou třídění odpadu a recyklace. Na podiu se pak představí místní umělci a taneční skupiny,“ popsal mediální zástupce společnosti SAD Trnava Radim Kašpar.

Celý den završí koncert zpěvačky Báry Zemanové, který začíná v 16 hodin.