V bohatém programu vystoupily děti z nízkoprahového klubu Metro, ale také přerovská hudební skupina Imperio. K vidění byly i ukázky výrobků a ručních prací dětí.

„Speciálně na tuto akci jsme také zapůjčili kostýmy z Romského muzea v Brně, které zde představilo svou činnost," přiblížila Ivana Smětalová z přerovského spolku Kappa Help, která vítala příchozí v typických pestrobarevných šatech.

Do soutěží se zapojily celé rodiny a děti si mohly nakreslit obrázek, nebo vyzkoušet techniku malování na obličej. Návštěvníci ochutnali také typické pokrmy romské kuchyně.

Asi největšímu zájmu se ale těšila výstava fotografií Prerovos objektivos (Přerov objektivně), doplněná o panely, týkající se historie Romů v Přerově. Její součástí byly jednak snímky mladých romských autorů, kteří vyrazili do ulic města a zachytili jej svýma očima, ale i historické fotografie, připomínající život menšiny v Přerově od padesátých let minulého století až do současnosti.