Na Dni s charitou, který se konal v pátek na náměstí Přerovského povstání, se mohli návštěvníci seznámit s pestrou nabídkou služeb.

„Dříve jsme pořádali Dny otevřených dveří, ale o ty nebyl příliš velký zájem. Proto jsme si řekli, že přijdeme za lidmi a uděláme něco pro to, aby se o nás vědělo. Lidé, kteří tyto služby nepotřebují, se jim jakoby programově vyhýbají. Když je pak ale potřebují pro sebe a své blízké, už je pozdě a nevědí, na koho se obrátit," vysvětlila ředitelka přerovské Oblastní charity Marta Šťastná.

Činnost charity považuje za smysluplnou také farář Římskokatolické církve v Přerově Pavel Hofírek.

„Pro mě je důležité, že charita existuje, protože pro nás křesťany je pomoc druhým lidem základní součást naší víry. Charita nám pomáhá vyjadřovat tuto službu konkrétně a profesionálně na té úrovni, která je třeba, a já své věřící povzbuzuji, aby její práci podporovali," řekl farář.

Na návštěvníky čekal v pátek na náměstí Přerovského povstání bohatý program. Dopoledne mohli zhlédnout ukázky cvičení seniorů, o které je značný zájem. V křesťanském centru Sonus se koná pravidelně dvakrát do týdne.

„Lidé se mohou podívat na cvičení s prvky tai chi, zaměřené na rovnováhu, ale také správné dýchání a držení těla. Další ukázkou je pak klasické cvičení, které klade důraz na pohyb a rytmus," shrnula Martina Krejčířová, vedoucí Centra pro seniory. Cvičení se stalo součástí života také pro čtyřiasedmdesá­tiletou Elišku Rolinkovou.

„Chodím cvičit tak deset let, dvakrát do týdne. Pomáhá mi to psychicky i fyzicky, protože přece jen – když člověk odejde ze zaměstnání, potřebuje nějak zaplnit čas. Myslím, že jsme všichni spokojení, jinak by tam tolik lidí nechodilo," řekla.

Návštěvníci Dne s charitou mohli ale během dne zhlédnout také vystoupení romské taneční skupiny Lačo Jilorka nebo scholy Boží bang, která působí při zdejší farnosti. Kromě toho si starší lidé nechali změřit hodnotu cukru a krevní tlak.