Akce se v kraji konala také v nemocnici v Prostějově, ve Šternberku a nově také na poliklinice v Litovli.

Nejvíce lidí ale dorazilo na vyšetření do přerovské nemocnice, kde zdravotníci odhalili odchylky od normálních hodnot u největšího počtu příchozích.

„Zatímco v přerovské nemocnici jsme na základě výsledků pozvali na další vyšetření celkem třicet lidí, v prostějovské pouze tři z celkových 136 příchozích," upřesnila mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

Cílem preventivní akce, která se každý rok pořádá u příležitosti Světového dne ledvin, je zvýšit povědomí široké veřejnosti o nemocech ledvin, jejich prevenci a léčbě, o rizicích vzniku chronického onemocnění a možnostech náhrady funkce ledvin při nezvratném selhání tohoto životně důležitého orgánu.