Místní ale upozorňují, že cesta, po které by měla jezdit auta s nákladem, dnes slouží jako přístupová k rodinným domům. Na jednání zastupitelstva minulý týden se kvůli tomu strhla debata.

Přerovští radní vydali už v srpnu souhlas se stavbou nové haly - a to na základě žádosti společnosti Varidelta reality, která pro firmu zajišťuje inženýring.

„Firma hodlá v Lověšicích vybudovat výrobně skladovací halu včetně umístění technologie na výrobu hmot na bázi polyuretanu. Pozemek v majetku města bude dotčen rozšířením stávajícího sjezdu, novým vjezdem a kanalizační přípojkou. Příjezd je přitom navrhován po stávající komunikaci v ulici Mírová, kterou využívají jako přístupovou cestu majitelé tří rodinných domů, a pak také navazující recyklační dvůr firmy Resta,“ vysvětlil přerovský radní Michal Zácha (ODS).

A právě v tom je kámen úrazu. Lidé z Lověšic totiž upozorňují, že už nyní je provoz v místní části značný.

„Obáváme se toho, že se doprava zdvojnásobí. Nezaujímáme negativní postoj k této investici, která by přinesla pracovní příležitosti, ale prosíme o pochopení naší životní situace. Nechceme, aby byla průmyslová zóna obsluhována kolem rodinných domů,“ shrnula výhrady Kateřina Geroldová, která zde bydlí.

Přístup z pole

Lidé z Lověšic už dnes obtížně snášejí hlučnou dopravu z projíždějících tater, mířících do areálu společnosti Resta.

„Každý den po té rozbité zatěžované cestě projede minimálně čtyřicet vozů. Projede ráno a projede odpoledne, jakmile skončí směna. Už v roce 2012 jsme žádali o vybudování chodníků a dokonce navrhli, že dáme k dispozici náš pozemek. Do dnešního dne ale chodník nemáme. Děti se naučily chodit po trávníku, brodí se blátem a nechávají se ohodit tatrou, když kolem projede. Když si představím, že touto ulicí projede dalších čtyřicet až padesát vozů, tak opravdu nevím, jak se dostanou až na zastávku uprostřed obce,“ řekla.

Průmyslová zóna by podle ní neměla být obsluhována cestou, která slouží jako příjezd k rodinným domům, ale přístup by se měl zabezpečit z pole, kde to nebude ničemu vadit.

„S ohledem na budoucí napojení na dálnici se určitě jedná o lukrativní lokalitu,“ soudí.

Že by se měla tato část Lověšic otevřít dalšímu rozvoji průmyslu, o tom je přesvědčen opoziční zastupitel Jan Horký (SpPP). Ne ale za cenu toho, že by kvůli tomu mezi lidmi vznikaly třenice.

„Byl jsem se na místo podívat a sešel se i s občany. Vnímám to jako příležitost otevřít lokalitu dalšímu rozvoji průmyslu. Je napojena na sjezd z dálnice, znamenalo by to tedy bezkolizní napojení na vyšší silniční síť,“ uvedl Jan Horký.

"Zajistit kompromis"

Opoziční politik navrhl na jednání zastupitelstva minulý týden přijmout usnesení, kterým by zastupitelé uložili Radě města zabývat se celou záležitostí s cílem dosažení smíru. Jeho návrh ale nakonec neprošel.

Přerovští radní budou se zástupci firmy znovu jednat, diktovat podmínky si ale nechtějí.

„Jsme v pozici, že bychom měli do města lákat investory, kteří zde chtějí investovat do rozvoje svých firem. Firma Den Braven už na území našeho města jednu provozovnu má a nejsou hlášeny žádné problémy. Mým úkolem je teď najít správný kompromis, jak zde udržet firmu, která chce proinvestovat několik stovek milionů, a zároveň zajistit komfort bydlení a bezpečnost našich spoluobčanů,“ uzavřel přerovský radní Michal Zácha.