„Investiční akce začala předáním staveniště a v současné době dělníci provádějí vyklízení prostor. Vynášejí před budovu nábytek, vestavěné skříně a další části interiéru,“ přiblížil Zdeněk Dostál z odboru koncepce a strategického rozvoje přerovského magistrátu.

Po provedení dalších prací, souvisejících s přeložkou vedení ČEZ tak, aby sousední dům nebyl bez elektřiny, firma postaví lešení. „Je nutné zajistit, aby demolovaný materiál nepadal na chodník vedlejšího domu,“ dodal.

Objekt má být zdemolován postupným rozebíráním shora dolů. „Nejprve se rozebere střecha, pak boční panely a nakonec stěna, sousedící s domem,“ řekl. Součástí investice je i zateplení vedlejšího paneláku.

Stavebníci musejí postupně rozebrat devět nadzemních podlaží. Zastavěná plocha objektu je 266 metrů čtverečních a obestavěný prostor 6 700 metrů krychlových. V bývalé ubytovně je celkem šestašedesát bytů a výška budovy přes 26 metrů. Objekt je z monolitických železobetonových stěn, sloupů, montovaného skeletu a cihel.

Po zbourání trávník

Značná část demoličních prací má být hotová ještě letos.

„Do konce roku má být proinvestováno 10 milionů korun z celkových nákladů 25 milionů. Zbývající práce budou pokračovat na jaře příštího roku,“ upřesnil Zdeněk Dostál.

Bez dotace ministerstva pro místní rozvoj ve výši 10 milionů korun by si ale město zbourání zchátralého objektu nemohlo dovolit.

Bourání Chemiku je nákladné především proto, že je propojen zdí s vedlejším panelovým domem.

„Teprve poté, až začnou stavaři budovu rozebírat, zjistí, jak jsou na sebe panely vázány. Víme, že je to komplikace,“ zmínil tajemník magistrátu Petr Mlčoch.

Sklepy mají být zasypány po vrstvách, materiál roztříděn a odvezen na skládku. Investice zahrnuje i úpravu okolí.

Demolice budovy Chemiku by neměla mít vliv na okolí a omezit život obyvatel v této části města. Staveniště je oplocené a auta, která pojedou s materiálem ze stavby, mají ideální dopravní napojení - objekt se totiž nachází u frekventované silnice v ulici Velké Novosady.

Po zbourání má být plocha zatravněna, což byla i jedna z podmínek pro získání státní dotace.

Stěhování s emocemi

O demolici Chemiku rozhodli přerovští zastupitelé v listopadu roku 2017, protože nechtěli nadále podporovat byznys s lidskou chudobou na území města. Ubytovnu provozovala soukromá společnost První KPU, která si objekt od města pronajala v roce 2012.

Patřila ale k těm problémovým a lidé z vedlejšího domu si několikrát stěžovali na chování svých sousedů. Stěhování posledních nájemníků v lednu loňského roku provázely silné emoce - vystěhovat se totiž museli během několika dnů.