Povinnost zřídit si automaticky datovou schránku mají od ledna všechny podnikající fyzické osoby, ale i nepodnikající právnické osoby, které ji dosud nemají. Důvodem je novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Jaká úskalí v souvislosti se změnou čekají na živnostníky, ale i osoby samostatně výdělečně činné?

„Schránka bude zřízena a aktivována automaticky, není třeba o ni žádat,“ vysvětlila Jitka Kočicová, vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu přerovského magistrátu.

Koho přesně se změna od ledna týká?
Datová schránka bude povinná nejen pro všechny živnostníky, ale i další podnikatele, respektive osoby samostatně výdělečně činné - například lékaře, architekty, auditory, lékárníky a podobně. Bude zřízena také spolkům, sdružením, nadacím, obecně prospěšným společnostem, společenstvím vlastníků bytových jednotek a dalším právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Schránka bude zřízena a aktivována automaticky, není třeba o ni žádat.

Pokud například podnikatel do této doby datovou schránku nepoužíval, kdy přesně mu bude zřízena, a jak se o tom dozví?
Zřizování schránek má proběhnout postupně od ledna do března letošního roku. Nový uživatel obdrží přihlašovací údaje do datových schránek fyzických osob - je-li zřízena, nebo v papírové podobě zasláním poštou na korespondenční adresu uvedenou v registru obyvatel, na adresu trvalého bydliště či u cizinců na adresu uvedenou v registru osob. U právnických osob budou přístupové údaje doručovány statutárnímu zástupci společnosti, a to do jeho schránky fyzické osoby - opět je-li zřízena, nebo na doručovací adresu, uvedenou v registru obyvatel. Do datové schránky se uživatelé dostanou po prvním přihlášení na adrese Datové schránky: mojedatovaschranka.cz. Těm, kteří se sami nepřihlásí, se schránka automaticky aktivuje po uplynutí 15 dnů od doručení přihlašovacích údajů. Aktivována je i v případě, že si adresát písemnost nevyzvedl, kdy se uplatní takzvaná fikce doručení.

Když podnikatel „datovku“ nechce - může ji znepřístupnit?
Datovou schránku nebude možné znepřístupnit. Pokud datovou schránku nechce, musí živnostenské nebo jiné oprávnění k podnikání zrušit.

Co se stane v případě, že podnikatel oznámil na živnostenském úřadě přerušení provozování živnosti - to znamená, že v současnosti aktivně nepodniká?
Schránka je zřizována i podnikatelům, kteří mají přerušenou živnost nebo přerušené zemědělské podnikání nebo dlouhodobě nevyvíjejí aktivní podnikatelskou činnost.

Může podnikatel zrušit datovou schránku?
Pokud byla zřízena datová schránka automaticky, protože je dotyčný podnikající fyzická nebo nepodnikající právnická osoba, lze takovou schránku znepřístupnit pouze ze zákonných důvodů. Například v souvislosti s výmazem subjektu ze zákonem stanovené evidence - čili ukončení podnikání, kvůli úmrtí, omezení na osobní svobodě a podobně.

Kde mohou lidé získat více informací o zřízení datových schránek?
Provoz datových schránek i webové prezentace zajišťuje Česká pošta. K odpovědím na případné dotazy nejsou tudíž určeni příslušní pracovníci živnostenských úřadů. V pracovních dnech od 8 do 18 hodin je možné se obrátit na Infolinku datových schránek na telefonním čísle 954 200 200.