Dobrovolníci zde vedle plné krve mohou totiž nově darovat také krevní plazmu, která se odebírá pomocí speciálního přístroje – takzvanou plazmaferézou.

Jde o odběr, při kterém se odebírá pouze tekutá část krve a zbytek se, laicky řečeno, vrací dárci zpět do těla. Nemocnice už má první odběry plazmy za sebou.

„Plazma je rovnou sbírána do sběrného vaku a krvinky jsou vráceny zpět do oběhu dárce. Odběr probíhá v několika cyklech a celý proces trvá v rozmezí 30 až 40 minut. V každém případě se plazma po odběru mrazí a ve zmrazeném stavu se skladuje,“ přiblížil průběh odběru lidské plazmy primář hematologickotransfuzního oddělení Štefan Repovský.

Podle jeho slov se odběr plazmy může provádět u dárců všech krevních skupin, u mužů i žen. Narozdíl od odběru krve se může plazma odebírat u dárců častěji.

„Odběr plazmy organismus dárce zatěžuje méně, protože obnova odebraných tekutin a bílkovin je záležitostí maximálně jednoho až dvou dnů,“ vysvětlil primář Repovský.

Množství odebrané plazmy se při jednom sezení odvíjí od hmotnosti dárce, minimální váha je 55 kilogramů. Nejvíce se však může odebrat 750 ml plazmy. Za rok lze od dárce odebrat nejvýše 25 litrů plazmy. Lékaři však nedoporučují využívat u dárců maximální počet odběrů.

Co se týká daňových úlev, odběr plazmy je na stejné úrovni jako odběr plné krve. Také vstupní vyšetření a průběžné kontroly jsou obdobné jako u odběrů krve.