Po základech kostela svatého Marka, které letos badatelé odkryli na stavbě jižního předpolí Tyršova mostu, je to další unikátní nález. Cenný je o to více, že pochází právě z Předmostí, celosvětově uznávané archeologické lokality.

Předmostí samo o sobě představuje fenomén světového významu, a to hlavně kvůli nejznámějšímu paleolitickému nalezišti z období 25 tisíc let před naším letopočtem. Do učebnic dějepisu se zapsalo zejména díky objevu hromadného hrobu lovců mamutů, který učinil Karel Jaromír Maška.

„Čerstvému" nálezu kosterních ostatků ze starší doby bronzové pomohla šťastná náhoda. „Na svou zahradní parcelu nás přivolala jedna z obyvatelek Předmostí. Na dně bazénu, který majitelé budovali v zadním traktu rodinného domu, totiž objevili lidské kosti neznámého stáří," vylíčil přerovský badatel Jan Mikulík.

Na boku ve skrčené poloze

Archeologové po příjezdu na místo nevěřili svým očím.

„Podařilo se totiž odkrýt kostrový hrob ze starší doby bronzové. Tělo bylo uložené ve skrčené podobě, typické pro období 1,6 tisíce let před naším letopočtem," doplnil archeolog Zdeněk Schenk. U nohou zemřelého byla keramická nádobka, hlava byla otočená k západu a nohy k východu.

Unikátní nález učinili přerovští archeologové v Předmostí u Přerova. Majitelé rodinného domu našli na zahradě při výkopových pracích lidskou kostru ve skrčené poloze, která je typická pro pohřbívání v období starší doby bronzové.

„Zemřelý ležel na levém boku ve skrčené poloze, což souvisí s pohřebními rituály starší doby bronzové. Pohřeb tehdy míval přísná pravidla. Mrtvé ukládali do země tak, aby byli ve spící poloze, jež napodobuje prenatální polohu plodu v matčině břiše. Někdy je i symbolicky svazovali, aby mrtvý nemohl vstát z hrobu a škodit světu živých," dodal Zdeněk Schenk.

Objev je podle něj významný také tím, že naznačuje další možnosti bádání v Předmostí. „Tato lokalita není zdaleka vyčerpána, jak se mnozí domnívali. Pamětníci z okolních parcel dokonce tvrdí, že by zde mohlo být podobných koster více," soudí.

Budete kopat? Dejte vědět archeologům

Slavná naleziště v Předmostí pohřbila v minulosti panelová zástavba a badatelé můžou narazit na podobnou vzácnost jako nyní jen díky drobným úpravám na parcelách, při stavbě bazénu či oplocení.

„Bylo by dobré, kdyby nám majitelé dali včas vědět o probíhajících pracích, zejména v tomto jihovýchodním okraji obce," žádá Jan Mikulík. Podle něj zde dosud k žádnému podobnému objevu nedošlo a i pro samotné archeology byl překvapením.

„Za poslední léta je to jeden z nejzávažnějších nálezů, protože dokládá, že předmostské návrší mělo i v dobách zemědělců strategickou polohu, " shrnul význam. Přesné informace o stáří, pohlaví a případně nemoci nalezeného skrčence má zjistit antropologický rozbor.