Město nyní musí zaplatit pokutu 90 tisíc, protože mělo porušit zákon o zadávání veřejných zakázek.

„K tomu došlo při výběru dodavatele prací na stavební úpravy zimního stadionu v Přerově. Zadavatel nedodržel zákonný postup tím, že veřejnou zakázku na dodatečné práce zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž byly splněny podmínky stanovené zákonem pro tento typ řízení. Takový postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ vysvětlil předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj.

Město může podat proti verdiktu antimonopolního úřadu rozklad, a také tak učiní. „Proti oběma rozhodnutím, jak v otázce dopravních staveb, tak i zimního stadionu, se odvoláme,“ řekl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Přerov totiž dostal od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže teprve minulý týden také pokutu 300 tisíc, a to rovněž za porušení zákona o veřejných zakázkách.

Netransparentním postupem v zakázce na dopravní stavby za 100 milionů mělo město omezit soutěžní prostředí a odradit zájemce o účast ve výběrovém řízení.

Přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD) v této souvislosti uvedl, že bude o celé záležitosti jednat přímo s brněnskou firmou RTS, která pro město před dvěma lety zajišťovala výběrové řízení na dopravní stavby. „Požádáme také formou rozkladu o snížení pokuty za tuto zakázku,“ řekl.

Zakleté vícepráce

Rekonstrukci zimního stadionu v Přerově provázely už od počátku problémy. Nejprve radní nevyužili dotaci od státu ve výši 20 milionů korun, a město kvůli tomu muselo hledat jiné zdroje financování.

Když práce konečně začaly, objevily se zase stavební problémy a zimní stadion byl dokončen později, než se slibovalo. Kvůli vícepracím se navíc stavba prodražila z původních 50 na 59 milionů korun.

„V průběhu náročné stavby se musela zcela změnit technologie, takže se objem investice navýšil o devět milionů korun,“ zdůvodnil to tehdy náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Podle Jiřího Raby z odboru rozvoje města se vyskytly i práce, které v projektu původně nebyly.

„Nosná konstrukce tribun nebyla vyzděna betonovými tvárnicemi, ale byla monolitická. Kvůli přívalovým dešťům se navíc při výkopových pracích zbortila zemina a museli jsme celou konstrukci podchytit,“ shrnul v té době Raba.

Kde je zakopaný pes?

Někteří přerovští zastupitelé už dříve takzvané vícepráce kritizovali. Kvůli nim se totiž o desítky milionů korun prodražila i stavba Domova pro seniory v Přerově a nebo rekonstrukce autobusového nádraží.

„Myslím, že příčina je stále táž, ať už nedbale anebo úmyslně nedostatečná předprojektová a projektová příprava, tedy nedbale zpracované podmínky pro veřejnou soutěž,“ uvedl třeba zastupitel Vladimír Puchalský (SpP).

„Další pokuta od ÚOHS je logickým důsledkem nevšedních schopností vedoucích představitelů takzvaného přerovského sultanátu. Díky nově přijatému jednacímu řádu teď mají daňoví poplatníci alespoň větší jistotu, že tato pokuta od ÚHOS nebude poslední, kterou ze svých kapes zaplatí,“ komentoval rozhodnutí úřadu zastupitel Richard Šlechta z koalice Společně pro Přerov.