„Ke vzniku trhlin došlo čtyři hodiny po betonáži, tedy v době, kdy dochází při tvrdnutí cementu k největšímu smrštění. Jedná se o nesouvislé podélné trhliny v povrchu betonu, vyskytující se v okrajových částech u hrany cementobetonového krytu. Provádíme detailní analýzu příčin,“ vysvětlila Tereza Mitošinková, mluvčí společnosti Skanska.

Zhotovitel už provedl pasportizaci trhlin, diagnostiku a je navržena oprava pomocí zalití epoxidovou hmotou. Ta trhliny zacelí a slepí.

„Postižená místa mají v součtu několik stovek metrů a nejedná se pouze o jeden ucelený úsek,“ doplnila.

Úsek dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem má délku 14,5 kilometru.

Podle vedení Ředitelství silnic a dálnic nejde o nic vážného.

„Trhliny jsou pouze povrchové a v žádném případě je nezpůsobila kvalita betonové směsi. To by se totiž objevily všude. Se zhotovitelem, který je spraví, se budeme bavit o ceně a záruce,“ konstatoval ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

VIDEO: Jízda po rozestavěné dálnici i pohled z výšky

Zdroj: Youtube

GALERIE: Stavba D1 mezi Lipníkem a Přerovem. 2015 - 2019

Osazují svodidla a značky

Stavba dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem finišuje. Betonová vozovka je položena téměř na celé trase s výjimkou napojení na provozovaný úsek dálnice D 35. Živičné úseky jsou hotové, kromě napojení na mostní objekt přes Radvanický potok, estakádu nad komunikací Osek - Veselíčko a most mezi Trnávkou a D35.

„Tyto úseky mají být dokončeny v říjnu,“ upřesnila Petra Havrlantová z odboru komunikace společnosti Skanska.

V celém úseku hlavní trasy nyní probíhají práce na dokončení odvodnění a osazování žlabů.

„Průběžně se kompletují ocelová svodidla a bylo zahájeno i osazování betonových svodidel,“ doplnila.

Finišuje se i na mostních objektech - dokončen byl most nad dálnicí Přerov - Žernavá spolu s navazující komunikací. Intenzivně se pracuje i na estakádě nad silnicí mezi Osekem a Veselíčkem a na mostním objektu mezi Trnávkou a D35. Na protihlukových stěnách zbývá dokončit pouze krátké úseky a postupně se osazují velkoplošné dopravní značky.

„Ještě tento měsíc budou probíhat kamerové zkoušky na kanalizaci a zahájeny budou práce na finálním značení dálnice,“ řekla.

Co bude dál v Přerově?

V souvislosti s dokončením úseku dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem už se na radnici sesypaly dotazy, jak město zvládne nápor dopravy.

„Tato otázka zazněla i na setkání občanů s primátorem města Z očí do očí,“ potvrdila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Lidé se obávají toho, že se po dokončení úseku z Lipníku nahrnou auta do Přerova a ucpou město. V současné době už platí zákaz vjezdu tranzitů do města, a to kvůli stavbě mimoúrovňového křížení v Předmostí a částečné uzavírce Polní ulice.

„Budeme usilovat o to, aby objízdné trasy pro tranzitní dopravu platily i nadále,“ ujistil radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Stavba navazujícího úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem je zatím v nedohlednu - i nadále ji totiž blokují ekologičtí aktivisté Děti Země. Optimistickým odhadem zahájení tohoto úseku je konec roku 2020.