V červenci zahájilo výkupy v Krčmani ležící na frekventované silnici I/55, kde obchvat vyhlížejí roky.

Zahájení stavby nové autostrády plánuje ŘSD na rok 2021.

„Termín se v tuto chvíli jeví jako reálný,“ ujistil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Geometrické plány pro Krčmaň a Kokory jsou již zapsané a v Krčmani byly v červenci zahájeny výkupy pozemků od vlastníků.

„Pro katastrální území Kokory se v současné době zpracovávají znalecké posudky. Následně budou vybaveny kupní smlouvy,“ popisoval.

ŘSD se zatím podařilo vykoupit 20 procent z celkového počtu 188 listů vlastnictví. V těchto případech již byl proveden vklad na katastru.

„Podepsáno máme 36 kupních smluv, vztaženo k datu vybavení kupních smluv probíhají výkupy úspěšně,“ vysvětloval mluvčí Studecký.

Během výkupů pro stavbu D55 Olomouc – Kokory, která je součástí hlavního tahu Olomouc–Přerov–Hulín–Otrokovice–Břeclav, se ŘSD podle mluvčího prozatím nesetkalo s většími komplikacemi.

„Jednotlivé dotazy řešíme s vlastníky individuálně při osobním jednání, kdy se snažíme vše vysvětlit a objasnit,“ uvedl.

Krčmaň: Mohli by vykupovat rychleji

Podle starosty Krčmaně Zdeňka Janči by výkupy mohly postupovat rychleji. V obci, kde se podepisovala petice kvůli uspíšení obchvatu, jsou lidé enormně zatíženi provozem aut a neradi by slyšeli o dalším odkládáním byť o měsíce.

„Chodí si na obec ověřovat návrhy smluv, takže už se něco děje i na katastru Krčmaně. Nejde to tak rychle, jak by si občané přáli. V Majetíně ještě nemají všechno vyplaceno,“ hodnotil starosta Jančo.

Pozemky má v trase dálnice i obec. Zatím podle starosty na řadu nepřišla.

„Zatím na nás nedošlo. Jde to postupně. Musíme být všichni trpěliví,“ poznamenal Jančo.

Cena za pozemky byla stanovena na základě znaleckých posudků a vynásobena příslušnými koeficienty o urychlení stavby. V případě orné půdy je to osminásobek a u ostatní plochy byl stanoven 1,15 násobek.

Kromě pozemků potřebuje ŘSD stanoviska, vyjádření a další podklady nezbytné pro stavební povolení. Ke stavbě bylo vydáno prodloužen stanoviska EIA

D55

Olomouc – Kokory

Úsek je součástí tahu Olomouc–Přerov–Hulín–Otrokovice–Břeclav.

Zahájení stavby: 2021
Uvedení do provozu: 2024.
Délka trasy: 7,6 kilometru
Mosty: přímo na dálnici 6, nad dálnicí 1 a plánován je 1 ekodukt
Mimoúrovňové křižovatky: 1
Odpočívky: 2
Předpokládaná cena stavby: 2,5 miliardy korun

Zatím zprovozněno:

V roce 2002 zprovozněn 1,2 kilometru dlouhý úsek u Olomouce s mimoúrovňovou křižovatkou s dálnicí D35. Pro svou malou délku zatím není označen jako dálnice.

Zdroj: ŘSD